Kronikk 1 til 10 av 45

rss feed Abonner på kronikker

Trygge og inkluderende nærmiljøer er god forebygging

Ordførers spalte i Bæringen 2/24: Vi vil at det skal være godt å vokse opp i Bærum. Å legge til rette for gode oppvekstsvilkår er et av de viktigste samfunnsoppdragene vi har som kommune. Det handler om gode barnehager og skoler, og det handler om trygge og inkluderende nærmiljøer.

Sammen kan vi gjøre en innsats mot utenforskap

Ordførers spalte i Bæringen 1/24: Det var en tragisk melding vi alle fikk 22. desember. En ung mann var knivstukket på en rutebuss i Bærum, og en ungdom og elev ved en av kommu¬nens ungdomsskoler er siktet for drap.

Hva er viktig i et aldersvennlig samfunn?

Ordførerens spalte i Bæringe 5/23: Vi blir stadig flere eldre og vi lever lengre. Hvordan kan vi skape et aldersvennlig Bærum? Det handler om å sikre at alle, uansett hvor vi er i livsløpet og uavhengig av funksjonsevne, kan delta i samfunnet på lik linje.

Vår natur – vårt ansvar!

Ordførerens spalte i Bæringen 4/23: Naturen er et sted jeg finner ro og henter krefter. Da jeg var liten, lekte vi gjemsel blant trærne i skogen bak skolen. Det er lett å ta naturen for gitt. Den har alltid vært der, og det er vanskelig å forestille seg en hverdag uten grønne uteområder.

Ny kommunegård - for innbyggerne

Ordførerens spalte i Bæringen 2/23: Først flyttet glade og fornøyde medarbeidere inn i den nye kommunegården i Sandvika. Nå er det innbyggernes tur til å ta bygget i bruk. Det skal være et levende bygg som rommer mange forskjellige aktiviteter; ulike arrangementer, seminarer, innovasjonsverksteder og kulturopplevelser. Her kan frivillige organisasjoner, lag og foreninger «ta seg til rette». Vår ambisjon er at Innbyggertorget skal yre av liv til langt på ettermiddag og kveld. Det er en hårete ambisjon! Men det er en ambisjon vi ønsker å virkeliggjøre.

Aldersvennlige Bærum

Ordførerens spalte i Bæringen 1/23: I en nylig gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse blant eldre i kommunen som mottar tjenester i hjemmet, svarer 92 % at de ønsker å bo lengst mulig hjemme. Dette er et høyt tall, og det er svært positivt. Det er derfor viktig at vi klarer å skape gode tjenester som gir trygghet til dem som bor hjemme. Det innebærer også å gi trygghet for at det er plass på sykehjem eller i heldøgns omsorgsbolig når behovet oppstår. Å være trygg på at du får den omsorgen du trenger, når du trenger den, er grunnleggende for oss alle.

Vi trenger en byvisjon for Sandvika

Ordførerens spalte i Bæringen 5/22: Sandvika er under utvikling. Vi trenger en visjon som skal inspirere og begeistre, og som tar oss med inn i fremtiden. Visjonen skal bidra til å gi retning for en utvikling som gjør oss stolte av byen vår.

Velkommen til nytt barnehage- og skoleår

Ordførerens spalte i Bæringen 4/22: Et godt liv starter med opplevelsen av en fin barndom. En trygg barnehage- og skolehverdag er avgjørende for verdifull læring. Barn og unge skal oppleve å bli sett, verdsatt og utfordret. Vi bygger flotte skoler og barnehager i Bærum, men det er ledelsen og medarbeiderne som skaper gode opplevelser barna tar med seg resten av livet.

Sommertid: Bruk Bærum!

Ordførers spalte i Bæringen 3/22: Sommeren er snart på sitt vakreste, og du trenger ikke dra langt for gode opplevelser. Bærum har alt, varierte turmuligheter, vakre strender, flotte kulturtilbud, koselige spisesteder og mange fine handelssteder. Våre sammenhengende turveier fra marka til sjøen gjør det lett å la bilen stå.

Brennende ønske om å bidra

Ordførerens spalte i Bæringen 2/22: I skrivende stund har krigen i Ukraina pågått i snart fire uker, og ifølge FN har over tre millioner mennesker lagt på flukt fra krigshandlingene. Og flere millioner vil flykte hvis ikke krigen stopper. Det er hjerteskjærende og grusomt det befolkningen i Ukraina opplever, og situasjonen gjør et sterkt inntrykk på oss alle.