Kronikk 1 til 10 av 27

rss feed Abonner på kronikker

Vi har en meter

Ordførerens spalte i Bæringen 4/20: Den første sommeren med korona er snart over og mange av oss har vært på reisefot de siste ukene.

Mai - en måned for ettertanke, takknemlighet og glede

Ordførers spalte i Bæringen 3/20: Mai er kanskje årets vakreste måned. Det er måneden hvor alt våkner til liv i naturen – trærne får løv, gresset blir grønnere og blomstene blomstrer. Mai ER nesten sommer og full av merkedager, men først og fremst er mai Norges måned i rødt, hvitt og blått.

Ordførers spalte i Bæringen 1/20

Ordførers spalte i Bæringen 1/20: Barnehagen, helsestasjonen, skolen, sykehjemmet og legevakten er bare noen av de tjenestene vi som innbyggere benytter hver eneste dag. Og mens de fleste av oss sover sørger også kommunens medarbeidere for at veien brøytes og at det er vann i springen når vi står opp. Mange av oss tenker kanskje ikke over hvor sentral kommunen er i livene våre før noe uforutsett skjer eller at våre forventninger ikke innfris.

Bærum - en klimaklok kommune

Ordførerens spalte i Bæringen 5/2019: For at Bærum kommune skal lykkes med de høye ambisjonene for klimagassreduksjoner de neste årene og frem til 2050, må vi engasjere og motivere våre innbyggere. Mange spør seg kanskje om deres klimahandlinger i hverdagen egentlig betyr noe i den store sammenhengen.

Respekten for hverandre

Ordførers spalte i Bæringen 4/2019: Al-Noor moskeens svar på angrepet lørdag 10. august er å invitere til åpenhet og dialog. Det er en moden, raus og klok tilnærming, for når vi kjenner hverandre kan vi bygge ned fordommer. Jeg vil oppfordre alle menighetene og organisasjonene til å invitere inn – det bidrar til kunnskap og respekt.

Trygge og gode lokalsamfunn

Ordførers spalte i Bæringen 3/2019: Bærum er en liten kommune i verden, men vi er en mangfoldig kommune. Vi har 152 nasjonaliteter, 20 % av innbyggerne våre har innvandrerbakgrunn og dette verdifulle mangfoldet speiles på mange ulike arenaer. Hver på sin måte bidrar våre 127 000 unike innbyggere til dette bærumsmangfoldet.

Når livet butter litt i mot

Ordførers spalte i Bæringen 2/2019: De fleste opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner på veien gjennom livet. Det er normalt. Ensomhet, stress, sorg, nedstemthet eller manglende søvn er bare noen av eksemplene.

4100 bedrifter i Bærum

Ordførers spalte i Bæringen 1/2019: Vi har mange bedrifter i Bærum – totalt er det registret nesten 14 000 virksomheter. Av disse har 4100 mer enn én ansatt. Bærum er helt avhengig av at bedriftene går godt og at de ansatte trives på jobb. Ja, faktisk er det gode samfunnet helt avhengig av at vi har et velfungerende næringsliv.

Velferdsstatens mor

Ordførers spalte i Bæringen 6/2018: Frivilligheten er ikke bare et supplement til velferdsstaten, den er velferdsstatens mor, og har gjennom tidene vært en veiviser til det velferdssamfunnet vi har i dag. Gode lokalsamfunn bygges når vi jobber sammen og løfter i lag – vi får et varmere og mer inkluderende samfunn. Det er det frivilligheten bygger på.

Arbeid er inkludering

Ordførers spalte i Bæringen 5/2018: Verdien av arbeid er stor, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet. Det å være med i fellesskapet som arbeidslivet tilbyr, betyr mye. Det betyr bedre velferd for den enkelte. Det betyr trygghet og tilhørighet. Det betyr mestringsfølelse og personlig vekst, og bidrar til å redusere ulikheter.