Ordførerens spalte i Bæringe 5/23: Vi blir stadig flere eldre og vi lever lengre. Hvordan kan vi skape et aldersvennlig Bærum? Det handler om å sikre at alle, uansett hvor vi er i livsløpet og uavhengig av funksjonsevne, kan delta i samfunnet på lik linje.

Nylig gjennomførte kommunen en spørreundersøkelse blant innbyggerne om hva som er viktig i et aldersvennlig samfunn.

Spørsmålene handlet om bolig, nærmiljø, transport og samfunnsdeltakelse. Svarene viser at mange er fornøyde med turmulighetene i nærmiljøet sitt, og nærheten til butikker. De fleste føler seg trygge. 38 prosent svarer at de etter hvert ønsker å flytte til en bolig de kan bo i livet ut.

Da er det viktig at vi legger til rette for tilpassede og fremtidsrettede boliger og lokalmiljøer, som kan sikre livskvalitet, redusere ensomhet og gi nødvendig avlastning for pårørende. Dette er også ett av kommunens viktigste satsingsområder.

Gjennom undersøkelsen har vi fått mange innspill som vi tar med oss videre i arbeidet med et aldersvennlig Bærum. Sammen skal vi legge til rette for at pensjonisttilværelsen blir meningsfull, både for den enkelte, og for samfunnet. Det handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene som ligger i at vi blir flere eldre.

Et aldersvennlig Bærum er også tema for Bærumskonferansen 9. januar 2024, som holdes på Scandic Fornebu. Vi er tidlig ute, men sett gjerne av datoen - hjertelig velkommen.