Ordførerens spalte i Bæringen 2/23: Først flyttet glade og fornøyde medarbeidere inn i den nye kommunegården i Sandvika. Nå er det innbyggernes tur til å ta bygget i bruk. Det skal være et levende bygg som rommer mange forskjellige aktiviteter; ulike arrangementer, seminarer, innovasjonsverksteder og kulturopplevelser. Her kan frivillige organisasjoner, lag og foreninger «ta seg til rette». Vår ambisjon er at Innbyggertorget skal yre av liv til langt på ettermiddag og kveld. Det er en hårete ambisjon! Men det er en ambisjon vi ønsker å virkeliggjøre.

Sandvika 60+ har allerede etablert seg i bygget, og min oppfordring går til andre om å ta Kommunegården i bruk. Vi har ordninger som gjør det enkelt å låne lokaler, store og små møterom – og ikke minst Torget.

Stikk innom på dagtid – ta en kopp kaffe og en prat med noen på nabobordet. Det yrer av liv allerede og det skal yre av innbyggere også.