Ordførers spalte i Bæringen 1/24: Det var en tragisk melding vi alle fikk 22. desember. En ung mann var knivstukket på en rutebuss i Bærum, og en ungdom og elev ved en av kommu¬nens ungdomsskoler er siktet for drap.


Våre tanker og medfølelse går til de etterlatte og pårørende, familie og venner, og de unge som var vitner til det som skjedde. Kommunen arbeider for å ivareta dem, og også familien og ven¬nene til den unge gjerningspersonen.


Politiet er tydelig på at det ikke er farlig å være ung i Bærum. De peker på at det er en begrenset del av samfunnet som er involvert i slike konflikter. Sammen med politiet har kommunen god oversikt over dem som trenger ekstra oppfølging. Samtidig viser hendelsen hvor store konsekvenser det kan få når ungdom bærer våpen. Dette må vi ta på alvor og snakke med ungdommene våre om.


I Bærum er det et solid samarbeid mellom politiet, SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), trossamfunnene, frivilligheten, næringslivet og kommunens medarbeidere som har kontakt med ungdom. Som samfunn – kommunen, skolene, organisasjonene og hver enkelt av oss, kan vi være med å hjelpe når vi ser at noen holder på å skli ut. Gode og inkluderende lokalsamfunn som vi opplever å høre til i, er grunnleggende for å hindre utenforskap. Trygge og gode voksne som er til stede og bryr seg om de unge, er forbilder og betyr mye.


Sammen skal vi fortsette det viktige arbeidet med å skape lokalsamfunn der vi kjenner hverandre på tvers av ulike kulturer, bakgrunner og generasjoner. Sammen vil vi skape gode møteplasser og positive alternativer for dem som er i ferd med å falle utenfor.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog