Mange av oss startet 2022 med håp om bedre tider etter en lang periode med pandemi. Og vi har endelig kunnet være sammen igjen, gi hverandre en klem og leve uten strenge smitteverntiltak. Det har vært fantastisk å kunne dele opplevelser og gode stunder det siste året.


Likevel ble ikke 2022 som forventet. Når vi nå går inn i 2023 er det usikkerhet som preger verden. Det er krig i Europa, høye priser på strøm og matvarer og store renteøkninger. Situasjonen i verden påvirker Norge, og oss som kommune – det er vanskelige tider for mange.

Fra 2022 kommer vi til å huske historier fra Ukraina, men også fra mennesker i Norge som har vært nødt til å prioritere mellom varme og mat. Det gjør inntrykk, og igjen blir vi minnet på at vi skal ta vare på de som har det vanskelig, og at vi må ha et sikkerhetsnett for de som trenger det.

Vi har de siste årene lært at sårbarhet, krisehåndtering og endringskompetanse er en del av vår nye hverdag. I Bærum øver vi regelmessig, vi innhenter ny kunnskap og vi står sammen når kriser inntreffer. Det er godt å se.

I frivillighetens år 2022 har vi heiet på alle som bidrar til et bedre felleskap gjennom frivillig innsats. Vi skal fortsette å løfte frem gode ressurser for felleskapet også i det nye året. Fremdeles er innbyggerne vår viktigste ressurs. Vi så det under pandemien da bæringer fulgte strenge smitteverntiltak av omtanke og respekt for andre. Frivillige stilte opp tidlig og sent for å hjelpe til med smittevernoppgaver. Og vi så det igjen da krigen rammet Ukraina. Mange har stilt med husrom og bidratt til å ta imot flyktninger. Det var et sterkt øyeblikk da kommunestyret og bæringer samlet seg i fakkeltog for Ukraina 11. mars.

I en usikker tid er det godt å vite at Bærum kommune har god og ansvarlig økonomisk styring. Vi leverer gode tjenester, og det skal vi fortsette med. Selv om det er usikre tider har vi rigget oss slik at vi har handlingsrom til å satse på og styrke områder som må prioriteres. Samtidig vet vi at vi må gjøre vanskelige avveininger og se om ressurser kan utnyttes mer effektivt. Sambruk, flerbruk og gjenbruk er viktige stikkord.

Vi har vedtatt et budsjett for 2023 som er en satsing på psykisk helse for barn og unge, et aldersvennlig samfunn og kvalifisert arbeidskraft til det beste for barnehage- og skolebarn. I en uforutsigbar tid satser vi på våre innbyggere. Sosial bærekraft, inkludering og gode løsninger for en grønnere fremtid er nøkkelord i tiden fremover.

11. september 2023 er det kommunestyre– og fylkestingsvalg. Vi skal bruke stemmeretten vår og gi tillit til de som skal jobbe for at Bærum fortsatt skal være et godt sted å arbeide, bo og leve. I en tid der folkestyre i andre deler av verden er truet er jeg stolt av å være en del av et fungerende demokrati, der hver enkelt kan påvirke hvilken retning kommunen vår skal ta.

Jeg tror på fremtiden, og på at alle vil fortsette å bidra til at Bærum er et godt sted å leve. Ved å delta i demokratiet, i debatten, på dugnaden, på samlinger og i den gode samtalen skaper vi et godt felleskap. Jeg oppfordrer alle til å bruke litt tid på å se menneskene rundt seg, og å bry seg litt ekstra om hvordan andre har det. Det er så lite som skal til for å utgjøre en stor forskjell.

Jeg ønsker dere alle et riktig godt nyttår.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 3. januar 2023