Hvem kan gifte seg hos oss

Kommunens innbyggere kan gifte seg i Bærum. Det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i Bærum. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Bærum.

Personer som ikke er bosatt i kommunen kan ved ledig kapasitet få tildelt vielsestidspunkt.