Det er gratis å gifte seg i rådhuset i kontortiden.

Det er gratis å gifte seg i rådhuset i kontortiden.

Brudeparet må betale et gebyr på 3000 kroner for vielser utenom kontortid og andre steder. Dette er timepris for vigsler og eventuelle reiseutgifter. Eventuell faktura sendes ut i etterkant av vielsen.