Kostnader

Det er gratis å gifte seg i rådhuset i kontortiden.

For eventuelle vielser utenom kontortid vil det påløpe utgifter som paret selv må dekke. Utgiften vil hovedsakelig dreie seg om overtidsbetaling til vigsleren. 

Paret vil få beskjed om den konkrete prisen i de tilfeller der det er aktuelt (minstepris er 2000 kr).