Finn ut om du kan gifte deg i Bærum.

Det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i Bærum. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Bærum.

Personer som ikke er bosatt i kommunen kan ved ledig kapasitet få tildelt vielsestidspunkt. 

Vigselsrommet i Rådhuset Bærum kommune Sandvika Vigselsrommet på Rådhuset i Bærum kommune Sandvika - plass til gjester Vigselsrommet i Rådhuset i Bærum kommune Sandvika