Vielsesdagen

Kommunestyret i Bærum har delegert vigselskompetanse til følgende personer: Eirik Lindstrøm, Tone Halvorsen, Anne-Grete Bukier, Stig Olai Kapskarmo, Mette Rambøl, Bente Skåret, Borgny Danielsen, Sindre Lågøen Hjetland og Øyvind Brandt.

Alle er administrativt ansatte i kommunen. Vigselsseremonien blir gjennomført av en av disse. Det er ikke mulig for paret selv å velge en bestemt person fra listen.

Vielsen vil finne sted i vielsesrommet i 2.etasje i rådhuset, Rådhustorget 2, Sandvika. Dere bes møte opp 15 minutter før avtalt tid for vielsesseremonien. Inngangen til vigselsrommet vil være skiltet fra rådhusets borggård. 

Det kommende ekteparets bil kan kjøre ned til borggården. Øvrige gjester må parkere andre steder. 

Utenfor vielsesrommet viser dere legitimasjon og går igjennom eventuelle tilpasninger som er avtalt om seremonien.

Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige.

Dere blir vist inn i vielsesrommet sammen med gjestene. Seremonien varer i 10-15 minutter.

Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding. 

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter.

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk e.l. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

Den ytre tidsrammen på 15 minutter skal holdes, da det normalt er andre par som venter på å gifte seg.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på enten norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.