Seremonien og utsendelse av midlertidig vigselsattest.

Kommunestyret i Bærum har delegert vigselskompetanse til følgende personer: Eirik Lindstrøm, Tone Halvorsen, Bente Skåret, Irene Jensen, Borgny Danielsen, Stig Olai Kapskarmo, Mette Rambøl,  Margrete Stald, Torkilde Bie Ramnæs, Elise Marie McCourt og Berit Inger Øen.

Alle er administrativt ansatte i kommunen. Vigselsseremonien blir gjennomført av en av disse. Det er ikke mulig for paret selv å velge en bestemt person fra listen.

Vielsen vil finne sted i vielsesrommet i 1.etasje i rådhuset, Rådhustorget 2, Sandvika. Dere bes møte opp 15 minutter før avtalt tid for vielsesseremonien. Inngangen til vigselsrommet vil være skiltet fra rådhusets borggård. 

Det kommende ekteparets bil kan kjøre ned til borggården. Øvrige gjester må parkere andre steder. 

Utenfor vielsesrommet viser dere legitimasjon og går igjennom eventuelle tilpasninger som er avtalt om seremonien.

Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige.

Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på enten norsk eller engelsk. Det betyr at begge partene må forstå enten norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret informere kommunen om dette og skrive en merknad på søknadsskjemaet om hvilket språk som benyttes. I slike tilfeller må noe lengre saksbehandlingstid påregnes.

Dere blir vist inn i vielsesrommet sammen med gjestene. Det er satt av 15 minutter til seremonien, hvor opplesning fra vigsler tar 5 minutter.

Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter.

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk e.l. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. På vigselsrommet står det en høyttaler som kan benyttes for anledningen (oppkobling via Bluetooth). Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

Den ytre tidsrammen på 15 minutter skal holdes, da det normalt er andre par som venter på å gifte seg.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.