Når og hvor?

I utgangspunktet gjennomføres vielser fra klokken 13.00 på fredager i Bærum rådhus. Det settes av 15 minutter til hver vielse.

I tillegg vil kommunen forsøke å tilrettelegge for at vielser kan finne sted på andre dager og til andre tider enn alminnelig kontortid, også ute på andre lokasjoner. I slike tilfeller vil det påløpe kostnader ved vielsen som paret selv må dekke. 

I hvilken grad kommunen kan tilby denne typen seremonier vil avhenge av hvor stor etterspørselen er, og om det er vigslere tilgjengelig for å gjennomføre seremonien.

Kommunen tilbyr ikke vielser i andre kommuner.

Vi tilbyr ikke vielser følgende dager i 2019:

  • Uke 12: fredag 22/3 og lørdag 23/3
  • Uke 16: fredag 19/4 og lørdag 20/4
  • Uke 20: fredag 17/5 og lørdag 18/5
  • Juli måned: Det gjennomføres ikke vielser de 2 siste ukene i juli, dvs i uke 29 og 30. Det vil heller ikke tilbys vielser på lørdager i hele juli måned.
  • Uke 36: fredag 6/9 og 7/9
  • Uke 52: fredag 27/12 og 28/12