Finn ut hvor i Bærum du kan gifte deg.

I utgangspunktet gjennomføres vielser fra klokken 13.00 på fredager i Bærum rådhus. Det settes av 15 minutter til hver vielse.

I tillegg vil kommunen forsøke å tilrettelegge for at vielser kan finne sted på andre dager og til andre tider enn alminnelig kontortid, også ute på andre lokasjoner. Det kan være i et selskapslokale, private hager eller andre uteområder i kommunen (eksempelvis Kadettangen og elvepromenaden ved rådhuset). I slike tilfeller vil det påløpe kostnader ved vielsen som paret selv må dekke. 

I hvilken grad kommunen kan tilby denne typen seremonier vil avhenge av hvor stor etterspørselen er, og om det er vigslere tilgjengelig for å gjennomføre seremonien.

Kommunen tilbyr ikke vielser i andre kommuner.

Vi tilbyr ikke vielser på helligdager eller inneklemte dager mellom helligdager.  Se tabellen nedenfor. 

Stengt for vielser
Uke dato  Stengt for vielser
Uke 36 9.9.2023 Stengt på grunn av valgforberedelser.