Finn ut hvor i Bærum du kan gifte deg.

I utgangspunktet gjennomføres vielser fra klokken 13.00 på fredager i Bærum rådhus. Det settes av 15 minutter til hver vielse.

I tillegg vil kommunen forsøke å tilrettelegge for at vielser kan finne sted på andre dager og til andre tider enn alminnelig kontortid, også ute på andre lokasjoner. Det kan være i et selskapslokale, private hager eller andre uteområder i kommunen (eksempelvis Kadettangen og elvepromenaden ved rådhuset). I slike tilfeller vil det påløpe kostnader ved vielsen som paret selv må dekke. 

Vigselsbilde  - Oransje roser i en vase

I hvilken grad kommunen kan tilby denne typen seremonier vil avhenge av hvor stor etterspørselen er, og om det er vigslere tilgjengelig for å gjennomføre seremonien.

Kommunen tilbyr ikke vielser i andre kommuner.

Vi tilbyr ikke vielser følgende dager i 2020:

Uke 52: fredag 25/12 og lørdag 26/12 (Julen)