Når og hvor?

I utgangspunktet gjennomføres vielser fra klokken 13.00 på fredager i Bærum rådhus. Det settes av 15 minutter til hver vielse.

I tillegg vil kommunen forsøke å tilrettelegge for at vielser kan finne sted på andre dager og til andre tider enn alminnelig kontortid. I slike tilfeller vil det påløpe kostnader ved vielsen som paret selv må dekke.

I hvilken grad kommunen kan tilby denne typen seremonier vil avhenge av hvor stor etterspørselen er, og om det er vigslere tilgjengelig for å gjennomføre seremonien.

Kommunen tilbyr ikke vielser i andre kommuner.

Vielser i juli
Det gjennomføres ikke vielser de 2 siste ukene i juli, dvs i uke 29 og 30. Det vil heller ikke tilbys vielser på lørdager i hele juli måned.