Finn ut hvor i Bærum du kan gifte deg.

I utgangspunktet gjennomføres vielser fra klokken 13.00 på fredager i Bærum rådhus. Det settes av 15 minutter til hver vielse.

I tillegg vil kommunen forsøke å tilrettelegge for at vielser kan finne sted på andre dager og til andre tider enn alminnelig kontortid, også ute på andre lokasjoner. Det kan være i et selskapslokale, private hager eller andre uteområder i kommunen (eksempelvis Kadettangen og elvepromenaden ved rådhuset). I slike tilfeller vil det påløpe kostnader ved vielsen som paret selv må dekke. 

I hvilken grad kommunen kan tilby denne typen seremonier vil avhenge av hvor stor etterspørselen er, og om det er vigslere tilgjengelig for å gjennomføre seremonien.

Kommunen tilbyr ikke vielser i andre kommuner.

Vigselsbilde  - Brudepar holder hender

Stengt for vielser

Vi tilbyr ikke vielser på helligdager eller inneklemte dager mellom helligdager. 

 

Uke dato   
Uke 51 24.12.2021 Stengt for vielser - julaften
Uke 51 25.12.2021 Stengt for vielser - 1. juledag
Uke 52 31.12.2021 Stengt for vielser - nyttårsaften
Uke 1 01.01.2022 Stengt for vielser - 1. nyttårsdag
Uke 15 14.04.2022 -
18.04.2022
Stengt for vielser - Påske
Uke 27- 30 04.07.2022-31.07.2022 Stengt for vielser - fellesferie
Uke 51 24.12.2021 Stengt for vielser - julaften