Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 91

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Markering av pridefargene i Bærum

- Å vise anerkjennelse av et mer mangfoldig samfunn ved å dekorere bybildet i Sandvika med regnbuefargene vil være en god ide, sier kommunedirektøren i en interpellasjonsdebatt i kommunestyret 28. september.

Stenging av vei ved Kommunegården

Fra 3. oktober vil det være begrenset fremkommelighet i Arnold Haukelands plass og Claude Monets alle, grunnet arbeidene med den nye Kommunegården.

Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026

Bærum kommune har gjennom flere år jobbet for å sikre god økonomistyring. Selv om de økonomiske fremtidsutsiktene er mer usikre enn på lenge, viser måltallene at det er handlingsrom i Budsjett og økonomiplanen.

Gratis bad for elever

Svømmehallene i Bærum åpner for gratis inngang for barn og unge over 10 år under lærerstreiken.

Rapport om hatefulle ytringer, holdninger og hatkriminalitet

I samarbeid med Oslo politidistrikt har Bærum kommune gjennomført en kartlegging av omfanget av hatefulle ytringer, holdninger og hatkriminalitet i Bærum. Kartleggingen er en del av prosjektet Tryggby Norge. Nå foreligger rapporten fra kartleggingen.