Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 20

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Direktør for eksterne digitaliseringssamarbeid

Harald Hjelde tiltrer 1. februar 2020 nyopprettet stilling som direktør for eksterne digitaliseringssamarbeid. Han vil få et ansvar for å utvikle partnerskap for digitalisering for kommunene som inngår i nye Viken.

Konferanse om fremtidens kommune, 20. januar

Vi skal tegne utfordringsbilder og vise innovative, bærekraftige, digitale, kulturelle og klimakloke veier for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Velkommen til en dag i Bærum kommune, 20. januar 2020!

Hamang transformatorstasjon

Formannskapet 17. desember 2019 behandlet Statnetts søknad om endring av innvilget konsesjon for bygging av ny Hamang transformatorstasjon.*

Asker og Bærum formaliserer forholdet

Kommunestyret 11. desember 2019 besluttet etablering av Interkommunalt politisk råd. Hensikten er at kommunene kan samordne og fremme felles politiske interesser overfor statlige og regionale myndigheter. Rådet vil også fungere som en kommuneregion i dialogen med Viken fylkeskommune.

Økning i antall lærlinger i Bærum kommune

Etter siste års inntak er det nå flere lærlinger i kommunen enn hva tilfellet har vært de siste årene. Alle søkere som tilfredsstiller kommunens inntakskriterier får tilbud om læreplass.

Bærum kommune vant Etikkprisen 2019

Bærum kommune vant kommunenes etikkpris og fikk 100.000 kroner. Etikkprisen 2019 ble delt ut av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.