Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 105

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Klimastøtte til utredning av varetransport i by

Bærum kommune får 750 000 kroner i Klimasats-støtte for å skape effektiv og utslippsfri varetransport i Sandvika. Målet er å skape et attraktivt og klimavennlig sentrumsområde med bedre vareflyt.

En bedre kommune gjennom simulering

Bærum kommune har inngått avtale med Augment City, som utvikler visualiserings- og simuleringsverktøy for smarte byer. – Dette har jeg veldig stor tro på, sier kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær.

Bemanning på sykehjem

Kommunestyret 20. mai behandlet en forvaltningsrevisjon om bemanning ved bo- og behandlingssentrene.

Nei til Avtjerna

Bærum kommune har i dag fått melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at de  ikke godkjenner etablering av boligområder på Avtjerna.