Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 128

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Åsterudveien stenges ved Øverlandselva

Bærum kommune skal bygge ny kjørebro med fortau over Øverlandselva i Åsterudveien. I den forbindelse skal dagens bro rives og veien stenges ved Øverlandselva.

2-plass i Kommune-NM

Bærum har fått andreplassen på NHOs Kommune-NM i 2020 og rykker dermed opp en plass fra 2019.

Tre årsrapporter i kommunestyret

Kommunestyret 2. september behandlet tre årsrapporter for Bærum kommune, Politisk sekretariat og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Bærumspakken for kultur og frivillighet: søknadsfrist 15. september!

15. september er søknadsfristen for å søke om støtte fra Bærumpakken for kultur og frivillighet. Dette er primært knyttet til områder kommunen har ansvar fra før, for eksempel støtte til lag og foreninger innen kultur, kulturformidling, etablerte forpliktelser og allerede inngått samarbeid.

Bærum kommune med sin egen "3D-hule"

3D-hulen er bokstavelig talt en hule i første etasje i Eivind Lyches vei 10, som ved hjelp av pc-er og skjermer skaper opplevelsen av et miljø, det kan være hele Bærum, deler av Bærum eller innvendig i ett bygg.