Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 92

Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Bærum vant Bosettings- og integreringsprisen 2018

Bosettings- og integreringsprisen 2018 ble i dag tildelt Bærum kommune! Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som står bak prisen. Det var Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner som delte ut prisen.

Viken til Sandvika

Fellesnemnden i Viken fylkeskommune har vedtatt å legge hovedkontoret i Sandvika ved stasjonen.

Lysakerbyen

Lysakerbyen - Veiledende plan for offentlige rom (VPOR), ble vedtatt i Kommunestyret 6. februar.

Butikketablering

Kommunestyret 6. februar stemte mot etablering av nærbutikker i Blommenholmveien. Det ble flertall for etablering av nærbutikk i Sandviksveien 73 og 75.

Ny varslingstjeneste på luftkvalitet

Nå kan du sjekke lokal luftkvalitet på en ny landsdekkende varslingstjeneste. Her får hele landets befolkning varslet luftkvaliteten for dagen og morgendagen i kart og graf der det vises beregnet mengde luftforurensning.  

HMS-avvik og verneombud

Bærum kommune har på nytt vurdert løsningen for hvordan hovedverneombudenes tilgang til meldte avvik på HMS-området skal skje.