Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 196

Abboner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Resultatene fra Ungdomsundersøkelsen 2017

Resultatene fra Bærum kommunes første juniorversjon av Ungdata-undersøkelsen viser at barn og unge i alderen 10 – 12 år trives godt, er fornøyd med foreldre og venner, og har fortrolig vennskap.

Flere syklet til jobben

Over tre ganger så mange som i fjor var med på årets Sykle til jobben-kampanje i Bærum.

Elever forebygger mobbing

Hvordan kan barna påvirke sin egen skolehverdag og bidra til et godt skolemiljø? Det var noen av temaene da nærmere 100 elevrådsrepresentanter var samlet forrige uke.