Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 160

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Aktiviteter i førjulen

Ofte trenger vi noe å gjøre. Noen ganger ønsker vi nettopp det motsatte: gjøre absolutt ingen verdens ting. Her kommer noen forslag til ting du og dine kan bedrive førjulen med.

Fremtidsrettet samarbeid mellom kommune og næringsliv

Torsdag 19. november signerer Bærum kommune partnerskapsavtaler om fremtidsrettet samarbeid med Energy Valley og Bærum Næringsråd. Hensikten med avtalene er å formalisere og konkretisere samarbeidet med de to organisasjonene.

Nasjonal tilskuddsordning for integrering av barn Bufdir 2021

Nå kan private aktører og frivillige organisasjoner søke om midler til integrering av barn fra lavinntektsgrupper. Midlene skal brukes til aktivitetsrettede tiltak. Det er et mål at tiltakene også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.  

Nye koronaregler i Bærum

Bærum kommune har vedtatt ny forskrift for å forebygge smitte av korona, som innebærer stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Asker og Bærum stenger treningssentre og stopper skjenking

Asker og Bærum kommuner har vedtatt svært inngripende tiltak for å forebygge smitte, med lokale tilpasninger. Etter å ha mottatt en sterk henstilling fra nasjonale helsemyndigheter på bakgrunn av for høy mobilitet i samfunnet, innkaller ordførerne formannskapene til ekstraordinært møte i dag.

Nye, skjerpede koronatiltak

Bærum kommune gjennomfører en betydelig innskjerping av koronatiltakene; det gjelder både krav til innbyggernes adferd og krav til smittevernfaglig forsvarlig drift i private og offentlige virksomheter.