Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 131

Abboner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Kjøbotunnelen stenges delvis

Natt til 28. februar stenges sydgående løp i Kjørbotunnelen, mens det åpnes for toveis trafikk i nordgående løp. Det vil derfor være redusert fremkommelighet og fare for kø.

Minneord for Kaci Kullmann Five

– Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Kaci Kullmann Five har gått bort, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Vil du finne på noe i vinterferien?

LAN-fest, kreativt verksted, tur i svømmehallen eller til Norefjell: I uke 8 skjer det mange aktiviteter du kan være med på. Sjekk ut mulighetene!

Sandvika - byen for fremtiden

Sandvika er byen i Bærum, - et regionsenter, kommunesenter og lokalsenter. Byen står foran store forandringer i årene fremover. Byen utvides med nye byområder, og nye sosiale, kulturelle og økonomiske strukturer og funksjoner vil oppstå.

Rapport om øyeblikkelig hjelp

Rapporten, som er utarbeidet på vegne av Asker og Bærum kommuner, er en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom legevakten og fastlegetjenesten. Rapporten viser at Legevakten og Fastlegetjenesten gir i dag gode og forsvarlige tjenester overfor innbyggerne i de to kommunene og innbyggerundersøkelsen viser at innbyggere i all hovedsak er fornøyd med tilbudet.

Kortfilmer om riktig mat

Ti kortfilmer viser hva som er riktig mat til rett person. Filmene gir økt kunnskap om mat til eldre, men gir viktig informasjon til alle.