Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 142

Se fremtidens Tårnkvartal!

1. februar kl. 15 åpner utstilling av vinnerutkastet til arkitektkonkurransen for Tårnkvartalet på Fornebu, på Cafe Caravelle.

Hageavfall til Isi gjenvinningsstasjon

Formannskapet 25. januar 2023 vedtok at kvist og hageavfall fra private husholdninger i Bærum også kan leveres gratis av felles innleid transportør.

Vinnerne av kulturprisen er kåret

Bærum kommunes kulturpris ble tildelt Nina Grøholt og Sigve Bøe. Vi gratulerer også vinnerne av kulturstipend, Håvard Solli, Olav Skåre-Jullum og Julia Wilde.

Udramatisk om E18 – etappe 2

Statens Vegvesen har informert Bærum kommune om forsinkelse i planleggingen av E18 etappe 2. Prosjektsjef for E18 har presisert at valgt løsning (prosjektbestilling) for E18 ligger fast – og det er ingen reduksjon av omfanget av E18.