Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 19

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Bærum blir «syngende kommune»!

Bærum kommune er valgt ut som en av fire kommuner til å delta i den nasjonale sangsatsingen «Syngende kommuner». Bærum ønsker blant annet å fornye og ta vare på sangskatten.

Kostra-nøkkeltall 2018

Formannskapet 26. november behandlet KOSTRA-nøkkeltall som er en analyse av ressurbruk for de kommunale tjenestene mellom følgende storkommuner: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes og Bærum, i samarbeid med KS.

Blyforurensning fra Løvenskioldbanen

Bærum kommune har hatt fokus på blyforurensning fra Løvenskioldbanen i lang tid. Saken er nå aktualisert etter at NRK har tatt opp problemet i sine sendinger og på nettet.