Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 161

Abboner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Paal Bergs vei blir kommunal

Fylkesvei 601 Gamle Lommedalsvei fra Bærums verk til Lommedalen skole og Fylkesvei 602 Paal Bergsvei på Rykkinn blir omgjort til kommunale veier

Henie Onstad kunstsenter - tilskudd til vedlikehold

Formannskapet 24.04.2018 vedtok at Bærum kommune gir Henie Onstad kunstsenter et ekstraordinært tilskudd til vedlikehold i forbindelse med 50-årsjubileet på 6 millioner, fordelt over to år (tre millioner i 2018 og tre millioner i 2019).

Thomas Nordahl-foredrag 9. mai

Invitasjon til foredrag med Professor Thomas Nordahl i Bærum rådhus om kvalitet i skolen onsdag 9. mai kl. 18.00-20.00.

Gjennomgang av PP-tjenesten

Bærum kommune har fått en ekstern gjennomgang av PP-tjenesten. Hovedkonklusjonene er presentert for medarbeidere og politikere.

Bærum kommune medlem i forskningssenteret FME ZEN

Bærum har blitt en del av FME ZEN Centre. The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities skal bidra til lavutslippssamfunn ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Bærum er en del av samarbeidet, sammen med andre kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere.

Bærum part i byvekstavtale

Byvekstavtalene er politisk forpliktende og langsiktige avtaler mellom stat, fylker og kommuner som skal bidra til at vi for å lykkes med å utvikle transportløsninger og arealbruk som gir god framkommelighet og godt bymiljø.