Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 128

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Kommunegården flytter

Bærum kommune flytter fra Kommunegården. Fra 23. april finner du de fleste av oss i Eyvind Lyches vei 10 på Hamang. Enkelte flytter andre steder.

Årsrapport 2018

Bærum kommunes årsrapport for 2018 er klar. Kommunen har en solid økonomi med et regnskapsmessig resultat på 123 millioner kroner og en resultatgrad på 5,3 prosent, som er godt over målsettingen på 4 prosent.

Feiing av veier

Vei og trafikk starter opp med tidlig feiing og grovfeiing denne uken, uke 13.

Skoleadministrativt system

Bærum kommune har ikke vært tilfreds med leveransen av skoleadministrativt system. For å svare ut dette mobiliserer Tieto nå en nordisk gruppe utviklere og styrker bemanningen i en kraftsamling for å løse utfordringene med skolenes administrasjonssystem.

Innbyggermøte - Hammerbakken skoletomten

Bærum kommune inviterer til innbyggermøte 25. mars kl. 18-20 i Bærum rådhus, Sandvika. Bakgrunnen for møtet er kommunestyrets vedtak om å invitere til innbyggersamarbeid for å se på fremtidig bruk av Hammerbakken skoleanlegg/tomten.  

Informasjon om meslinger

Det er påvist et tilfelle av meslinger i Oslo. Alle som ikke er vaksinert før og ikke har gjennomgått meslinger anbefales vaksinasjon.