Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 38

Geir B. Aga slutter

Kommunedirektør Geir B. Aga slutter i Bærum kommune, for å gå over til kommunenes organisasjon, KS. Et enstemmig hovedstyre i KS har i dag ansatt Geir B. Aga som ny administrerende direktør.

Endringer i inntektssystemet rammer Bærum

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem rammer Bærum hardt og utgjør tapte inntekter på 486 millioner kroner for Bærum. Bærum er den kommunen som taper mest på det nye systemet. Ordfører Lisbeth Hammer Krog karakteriserer forslaget som dramatisk for innbyggerne i Bærum.

Spørreundersøkelse om opplevd diskriminering i Bærum kommune

Er diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn et problem i Bærum kommune? Hvordan er det å ha innvandrerbakgrunn i Bærum? Dette vil vi veldig gjerne kunne svare på, og derfor blir det i disse dager sendt ut en spørreundersøkelse til mange med innvandrerbakgrunn.