Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 29

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Forvaltningsrevisjon av pandemien

Rogaland revisjon har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Krisehåndtering og lærdommer i forbindelse med korona-utbruddet, etter vedtak i Kontrollutvalget.

Fornebubanen - notat om konsekvenser

Bærum kommune har utarbeidet om konsekvenser av mulige kuttforslag på prosjektet Fornebubanen. Notatet er utarbeidet etter anmodning fra Viken fylkeskommune.

5 km. bedre vann- og avløpsordning

3. mai signerte ordførerne i Hole og Bærum kommuner avtalen om at Hole kan knytte seg til Bærum kommune sin vann- og avløpsløsning. Sted for signering: Sollihøgda på kommunegrensen.