Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 119

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Mangfoldig Rykkinn-feiring

Det er femti år siden utbyggingen av Rykkinn, og det blir markert med en rekke små og store arrangementer fra 16. til 23. juni.

Hydrogenstasjonen på Kjørbo

På bakgrunn av eksplosjonen ved hydrogenstasjonen på Kjørbo, har rådmannen bedt om at det redegjøres for saken i Formannskapet onsdag 12. juni.

Eksplosjon i Sandvika

Bærum kommune følger situasjonen i Sandvika nøye etter eksplosjonen. Det er nødetatene som håndterer evakuering og sikkerheten til innbyggere og andre som oppholder seg i eller i nærheten av området der eksplosjonen fant sted

Bekkestua ungdomsskole - status

Tilbudene kommunen har fått i anbudskonkurransen for nybygg og rehabilitering av Bekkestua ungdomsskole er svært høye, 90 – 100 mill kroner over kalkylen. Det gjør at kommunen ønsker å gjennomføre sonderinger med tilbyderne.

Plan for habilitering- og rehabilitering

Kommunestyret 28. mai vedtok Kommunal plan for habilitering og rehabilitering, med beskrivelse av dagens tjenester og fremtidig utfordringsbilde, samt forslag til mål og tiltak for nødvendig tjenesteutvikling i perioden 2019-2023.

Tilstandsrapport 2018 – kvalitet i barnehage og skole

I 2018 gikk 84,6 prosent av de minoritetsspråklige barna i Bærum i barnehage. Det er en økning med 6,3 prosent fra 2017. Det viser «Tilstandsrapport 2018 – kvalitet i barnehage og skole» som ble lagt frem for kommunestyret 29. mai.