Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 135

Abboner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Gamingtilbud vant Innovasjonspris

Bærum kommunes innovasjonspris 2016 gikk til Ungdom og fritid og Utekontakten sin innovasjon «Dataspill og sosialt arbeid». Stig Fallingen, tjenesteleder for Ungdom og fritid, og Anja Elton Proskurnicki, konstituert avdelingsleder i Utekontakten, mottok prisen.

Bærum kommune anmelder Vitalegruppen AS

Bærum kommune hever kontrakten og anmelder Vitalegruppen AS. Vitalegruppen har siden 2012 levert heldøgns helse- og omsorgstjenester til Bærum kommune. Bakgrunnen for anmeldelsen er mistanke om økonomisk svindel og bedrageri. Dette er avdekket i en granskningsrapport utført av revisjonsfirmaet BDO, på oppdrag fra Bærum kommune.

Bli valgmedarbeider!

Har du lyst til å jobbe med stortings- og sametingsvalget 2017 i Bærum kommune? Vi har behov for totalt cirka 350 valgmedarbeidere både på valgdagen og til forhåndsstemmemottakene.

Rådhusakademiet - vårens foredrag

Flere ganger hvert år inviteres innbyggere og ansatte til å høre eksterne fagfolk snakke om temaer som kan utvide perspektiver og gi ny innsikt.

Innovasjonsprisen i Bærum kommune

Våre tjenestesteder jobber med å prøve ut og utvikler nye løsninger og tiltak. Disse innovasjonene ønsker vi å vise frem og lære av.

Min helse - kjernejournal

I dag får alle innbyggere kjernejournal. Fra 1. mars blir utvalgte helseopplysninger om deg tilgjengelig for helsepersonell som måtte trenge det.

Slik kan Lysaker bli

Ved å utvide Lysaker som kollektivknutepunkt, åpne opp mot Lysakerelva og sjøen, og redusere barrierer og høydeforskjeller, ønsker Bærum kommune, Statens vegvesen og Oslo kommune å gjøre Lysaker til et mer urbant område med god tilgjengelighet for kollektivreisende, gående og syklende.