Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 231

Abboner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Ny skole får historisk navn

Anna Krefting skole blir det nye navnet når Bærums verk og Lesterud skoler blir én skole fra 1.august 2018.

Bærum ruster seg for ekstremvær

For å være bedre rustet til å håndtere konsekvenser av villere og våtere vær, har formannskapet 12.desember vedtatt en egen strategi for overvannshåndtering.

Frivillighetsprisen 2017

Fredag 08. desember inviterte Ordfører Lisbeth Hammer Krog frivilligheten til Rådhusets festsal der Gatelaget ble tildelt årets frivillighetspris.

Aleris overtar driften av kommunal bolig

Bærum kommune etablerte i høst en bolig for barn med spesielle behov. Etter noen måneders drift må kommunen erkjenne at det har vært store mangler ved driften – og at oppstart har vært for dårlig planlagt. For å sikre stabilitet og kvalitet for beboerne har kommunen bedt den eksterne leverandøren, Aleris, overta driften av boligen.