Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 25

Feil med avtalegiroavtaler til Bærum kommune

Bærum kommune byttet fakturasystem 1.desember 2023. Grunnet konverteringsfeil ble noen fakturaer sendt som avtalegiro til kunder, som ikke har opprettet avtalegiro for aktuell faktura.

Årsrapporten for 2023 er nå publisert

2023 ble et spennende år. Bærum kommune fikk nytt kommunestyre, og det ble det første året på lenge som ikke var preget av korona-restriksjoner og løpende håndtering av en krise. 

Skuffet over manglende E18-satsning

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum, reagerer sterkt på at ny E18 ikke lenger er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) da denne ble lagt fram av regjeringen fredag 22. mars. Prosjekter som skal realiseres ligger i en planportefølje i NTP, mens ti store prosjekter tas ut og flyttes over i en utviklingsportefølje. Blant disse er etappe to av E18 fra Ramstadsletta til Slependen. Nå mobiliserer kommunen for å få E18 inn igjen i NTP og sikre planleggings- og reguleringsmidler gjennom hele vestkorridoren.

Nye Nadderud Idrettspark vedtatt

Kommunestyret vedtok i kommunestyremøtet 20. mars å starte byggingen av nye Nadderud stadion og idrettspark. Prosjektet har en ramme på 997 millioner kroner, og skal stå ferdig høsten 2026.

Kommunestyret besluttet adgangskontroll og kvote på Isi

Kommunestyret besluttet i kommunestyremøtet onsdag 20. mars å innføre digital adgangskontroll og kvote på Isi for husstander i Bærum. Men den nye ordningen iverksettes trolig ikke før sent i høst eller til neste år.

Folkehelseprofilen 2024: Helsetilstanden i befolkningen

12. mars ble Folkehelseprofiler for alle landets kommuner publisert. Folkehelse handler om hvordan innbyggerne har det; helse, fravær av sykdom, mestring, trivsel og livskvalitet. Det handler om hvordan befolkningens helsetilstand er, og hvordan helsen fordeler seg blant oss.

Hvilke planer har du for din fremtid?

Hva skal du gjøre når du blir pensjonist? Kommunen ønsker å tilrettelegge for fremtidens pensjonister og ønsker dine innspill. Delta på workshop.