Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 201

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Årsrapporten 2020

Årsregnskap og årsrapport 2020 ble diskutert i Kommunestyret 28. april 2021.

Kleivveien nord

Kommunestyret 28. april vedtok områderegulering for Kleivveien nord på Bekkestua.