Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 166

Abboner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Kulturstipend og kulturpris

1. oktober er søknadsfrist for å søke om kulturstipend, samme dato er også frist for å sende forslag til kandidater for Bærum kommunes kulturpris!

Bærum godkjent som Trafikksikker kommune

Bærum kommune fikk 19. juni overrakt beviset for at vi er en trafikksikker kommune. Vi er den 3. kommunen i Akershus, og den største i landet som blir godkjent.

Gratulerer til Bærum Frivilligsentral som fyller 25 år!

- Bærum Frivilligsentral betyr veldig mye for mange mennesker, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Det er viktig å ha et sted hvor behov kan meldes, og et sted hvor de som ønsker å yte en innsats for andre kan henvende seg.