Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 145

Abboner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Bærumsungdom har stor fremtidstro

Resultatene fra Bærum kommunes Ungdomsundersøkelse 2017 viser at bærumsungdommen trives godt, er fornøyd med foreldre og venner, og har fortrolig vennskap. Ungdommen bruker mer tid enn gjennomsnittet i landet på skolen og har planer for fremtiden. Status i venneflokken er at du er til å stole på.

Sjøholmen skal gjenoppstå i gammel prakt

Sjøholmen skal gjenoppstå i gammel prakt Prakteiendommen fra 1898 skal gjennomgå en total oppgradering og settes i stand til å bli en av Sandvikas viktigste kulturarenaer.

Nasjonal transportplan – helhetlig E18

– Vi er svært glad for at Regjeringen legger til grunn at hele den første E18-strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta av skal bygges ut uten opphold. Det betyr at vi unngår unødvendig og fordyrende byggestopp på Strand. Det er en seier for fornuften, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Årsrapport 2016

Bærum kommunes årsrapport for 2016 foreligger nå. Kommunen har en god og sunn økonomi med et regnskapsmessig resultat på 276 millioner kroner. Netto driftsresultat er 8,7 prosent, det er fire prosent høyere enn i 2015

Dobbelt AvtaleGiro-trekk

En rekke av kommunens brukere har fått dobbelt AvtaleGiro-trekk. Dette har blant annet rammet brukere som betaler for trygghetsalarm, langtidsopphold på sykehjem og praktisk bistand i hjemmet.

Varsel om dårlig luftkvalitet

Det dårlig luftkvalitet med mye svevestøv langs trafikkerte veier med den værtypen vi har for tiden. Det er veistøv og til dels eksos som forurenser.