Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 260

Abboner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Bærum kommune innfører ekstraordinær båndtvang

På grunn av store snømengder, samt et skarelag, som bærer hund men ikke hjortevilt, vedtas ekstraordinær båndtvang i Bærum kommune. Båndtvangen omfatter ikke hele kommunen, men er gjeldende nord for Bærumsveien og vest for E16. Forskriften trer i kraft umiddelbart.

Fantastiske Fornebu - med boliger for mangfold og variasjon

Forslag til Kommunedelplan 3 (KDP3) Fornebu er lagt frem til politisk behandling og omfattende innbyggerinvolvering. Forslaget er en moderne, tidsriktig og urban plan som er innrettet på å møte globale og regionale utfordringer, med blant annet klima og befolkningsvekst.

Sjakkfest i Bærum hele uken!

Sjakkhøydepunktene står i kø i Bærum denne uken. Det hele toppes når Magnus Carlsen møter regjerende verdensmester i Fischer Random, Hikaru Nakamura, på Henie Onstad Kunstsenter.

Elg og rådyr i bebyggelsen

Bærum kommunes fallviltgruppe får hver vinter mange henvendelser om elg og rådyr i bebyggelsen. Om vinteren trekker mange elg ned fra marka til lavereliggende områder med mindre snø og mer mat tilgjengelig. Rådyra har ofte naturlig tilhold i nærheten av bebyggelsen året rundt, men med større snømengder trekker de gjerne enda nærmere. I disse områdene er det lettere å bevege seg ved å benytte veier og løyper og mulig mat er enklere tilgjengelig.