Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 36

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Elevundersøkelsen 2019

Elevundersøkelsen om trivsel i skolen 2019 viser en liten nedgang i antall elever som melder om mobbing.

Monet i Bærum

For 125 år siden ankom kunstneren Claude Monet Sandvika. Han reiste til Norge for å fange vinterlyset, og han bodde på Bjørnegård pensjonat i fem uker vinteren 1895, fra 15. februar til 26. mars. Fra 15. februar til 26. mars 2020 vil vi markere Monets tilstedeværelse i Sandvika med en rekke aktiviteter.

Ny E18 – vi ber om dialog og fremdrift

Fra rød støysone til grønn byutvikling: Ny E18 – vi ber om dialog og fremdrift. Uttalelse fra Interkommunalt politisk råd – Asker og Bærum 04.02.2020

Bærum kommune sier ja til jordkabel

Bærum kommune vil ha 420 kV-forbindelse Hamang-Smestad i jordkabel. Kommunestyret 5. februar slutter seg til Statnetts egne vurderinger om at miljø, stråling, støyforhold, arealbruk og bokvalitet tilsier jordkabel. En samfunnsøkonomisk analyse som er gjennomført viser at kabelløsning gir større samfunnsnytte enn en luftledning. Samfunnssikkerhet blir også bedre ivaretatt med kabelforbindelse i bakken.

Informasjon om coronaviruset

Vi har ingen kjente eller mistenke tilfeller av coronaviruset i Norge, men Bærum kommune følger nøye med på situasjonen og blir fortløpende orientert.