Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 251

Abboner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 innebærer ingen vesentlige endringer for Bærums økonomi. Dette fordi kommunen allerede har tatt høyde for en del av de omleggingene regjeringen legger opp til.

Høringsmøte i Hovedutvalg barn og unge

Hovedutvalg barn og unge inviterer til høringsmøte om rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022, tirsdag 9. oktober kl. 17.30 i Formannskapssalen, rådhuset.