Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 194

Avtale om Tårnkvartalet

Bærum kommune og Skanska Norge AS har undertegnet kontrakt om totalentreprise for videreutvikling av Tårnkvartalet på Fornebu.

Pandemi og Bærumspakker

Kommunestyret i Bærum etablerte allerede i april 2020 en finansiell krisepakke for lokalt næringsliv, arbeidsliv og frivillighet - den første Bærumspakken. Senere ble det vedtatt ytterligere to bærumspakker.

Vedlikeholdsplan for kommunens bygg

Formannskapet 24. mai behandlet en orienteringssak om planene for vedlikehold og verdibevaring av kommunens bygg. Det samlede vedlikeholdet av eiendomsmassen i 2023 er planlagt til 527,5 mill. kr.

Amerikansk hangarskip

Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford vil oppholde seg i Oslofjorden den nærmeste tiden.