Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 183

rss feed Abonner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Nansenløkka og "Bunkeren"

Nansenløkka på Fornebu skal etter planen være et variert  boligområde med cirka 600 boenheter fordelt på seks kvartaler. Utnyttelsen for feltet er på maksimalt 59 206 m2 BRA.

Nadderud stadion

Kommunestyret 03. mars 2021 vedtok et fellesforslag fra Ap, Frp, H, SP, KrF, V og Pp som innebærer utredning av nytt konseptforslag for etablering av stadion.

Vi vil høre fra deg!

Bærum kommune har laget forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel og revidert klimastrategi 2030. Begge planene er nå sendt på høring, med frist til 31. mars 2021.

Bærum setter de vaksinene vi får

Kommunen setter fortløpende alle vaksiner vi mottar, og skulle gjerne mottatt mange flere da både kommunen og fastlegene har kapasitet til å sette flere.

Mer attraktivt å sykle

Tryggere sykkelløsninger og sammenhengende sykkelruter er blant prioriteringene de neste fire årene.  

Høvik Verk skole

Informasjon fra Bærum kommune Eiendom om funn av forurenset masse ved Høvik Verk skole.

Bærum sier nei til portforbud

Formannskapet 29. januar har vedtatt at Bærum kommune går imot forslaget om å innføre særskilt lovhjemmel i smittevernloven til å gi Kongen i statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift.