Viser alle aktuelle saker: 1 til 10 av 180

Abboner på aktuelle saker fra Bærum kommune

Lær om fremtidsbyen Sandvika

Er du opptatt av utviklingen i Sandvika? Under Byfesten 26. august inviterer kommunaldirektør Arthur Wøhni til foredrag om pågående planer og prosjekter i Sandvika.

Skolestart mandag 21. august

Mandag er det klart for årets skolestart. Vi ønsker alle våre 1590 førsteklassinger, og alle dere andre, lykke til.

Administrasjonskostnader i Bærum kommune

Budstikka 16. august 2017 omtaler kommunens administrasjons- kostnader. – Administrasjonskostnader er i dag i liten grad sammenlignbare kommuner i mellom, sier kommunaldirektør Kristin W. Wieland.

Bærum på toppen

Bærum kommune er nest best i landet av kommuner det er attraktivt å drive næring i.

Usikret asbest ved Snarøya skole

Foreldre som er usikre etter funn av asbestholdig materiale ved Snarøya skole oppfordres til å kontakte kontakte sin fastlege eller kommuneoverlegen på telefon 67 50 32 00. Kommunen vil invitere til informasjonsmøte ved skolestart.