Tuberkulosekontroll

Drop-in Tuberculosis control every Monday from 8.30 AM to 11.30.

Tuberkulosekontroll hver mandag kl. 8.30 – 11.30 for arbeidsinnvandrere, flyktninger, aupairer og utvekslingsstudenter. 

Tuberkulosekontroll skal utføres i den kommune/bydel der du har bostedsadresse.

Hvem skal testes? (gratis tjeneste)

 • Flyktninger og asylsøkere, skal undersøkes innen 14 dager etter ankomst.
 • Au-pair
  "For deg som vurderer å ansette au pair" (pdf)
 • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt.
  "Land med høy forekomst av tuberkulose"
 • Personer som skal arbeide i helse- og sosialtjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn og har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt.

Andre grupper som kan få utført tuberkulosekontroll

 • Studenter som skal studere i land der det kreves tuberkulinstatus.
 • Arbeidstakere før utenlandstjeneste.
 • Henvisning fra lege/spesialist.
 • Koster kr 150 for disse gruppene.

Hva er tuberkulose?

Tuberkulose er en infeksjon som skyldes mycobakterien  tuberkulosis. Smitte til andre skjer bare dersom man har sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer.

Hvorfor tuberkulosekontroll?

 • Finne de som er syke.
 • Hindre smittespredning.
 • Tilby effektiv behandling.
 • Identifisere smittede (smitteoppsporing).
 • Tilby forebyggende behandling.

Hvordan utføres kontrollen?

 • Helsesamtale på Folkehelsekontoret, røntgenfotografering av lungene samt en blodprøve på Bærum sykehus. 

Folkehelsekontoret

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA

Telefon: 67 50 32 00
post@baerum.kommune.no

Telefonen er stengt man-tors kl. 11.45-12.30 og fredag kl. 11.30-12.30 pga. lunsjavvikling.

Åpent mandag til fredag kl. 8-15:30
Tirsdag til kl. 19