Tuberkulosekontroll

Drop-in Tuberculosis control every Monday from 08.30 AM to 11.30.

Tuberkulosekontroll hver mandag kl. 08.30 – 11.30 for arbeidsinnvandrere, flyktninger, aupairer og utvekslingsstudenter. 

Tuberkulosekontroll skal utføres i den kommune/bydel der du har bostedsadresse.

Hvem skal testes? (gratis tjeneste)

 • Flyktninger og asylsøkere, skal undersøkes innen 14 dager etter ankomst.
 • Au-pair
  "For deg som vurderer å ansette au pair" (pdf)
 • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt.
  "Land med høy forekomst av tuberkulose"
 • Personer som skal arbeide i helse- og sosialtjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn og har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt.

Andre grupper som kan få utført tuberkulosekontroll

 • Studenter som skal studere i land der det kreves tuberkulinstatus.
 • Arbeidstakere før utenlandstjeneste.
 • Henvisning fra lege/spesialist.
 • Koster kr 150 for disse gruppene.

Hva er tuberkulose?

Tuberkulose er en infeksjon som skyldes mycobakterien  tuberkulosis. Smitte til andre skjer bare dersom man har sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer.

Hvorfor tuberkulosekontroll?

 • Finne de som er syke.
 • Hindre smittespredning.
 • Tilby effektiv behandling.
 • Identifisere smittede (smitteoppsporing).
 • Tilby forebyggende behandling.

Hvordan utføres kontrollen?

 • Helsesamtale på Folkehelsekontoret, røntgenfotografering av lungene samt en blodprøve på Bærum sykehus. 

Sommer 2018

Det blir ikke Tuberkulosescreening mandag 23. og 30 juli på grunn av ferieavvikling. Åpner igjen mandag 6.august 

It is closed for tuberculosis screening Monday 23th and 30th of July. Is is open again from Monday, August 6th

Folkehelsekontoret

Tlf: 67 50 32 00
E-post: post@baerum.kommune.no

Åpningstider:
Mandag, onsdag–fredag kl. 8-15.30.
Tirsdag kl. 8–19.

Telefonen er stengt mandag–torsdag kl. 11.45–12.30 og fredag kl. 11.30–12.30 på grunn av lunsjavvikling.

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA