Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Barnevaksiner varer ikke livet ut! Voksne født etter 1952 bør vedlikeholde sine barnevaksiner ved å ta en booster-vaksine hvert tiende år.

For bestilling av time til vaksinasjon ta kontakt med oss på telefon 67 50 32 00 eller sende en e-post til vaksine@baerum.kommune.no

Hepatitt B

  • Et virus som smittes via blod og sæd.
  • Direkte kontaktsmitte gjennom seksuell - eller blodkontakt.
  • Kan gi akutt leverbetennelse men også føre til kronisk infeksjon. Dette kan du smitte andre med resten av livet.

Hvem har krav på gratis hepatitt B-vaksine?

  • Gruppe A: Personer med langvarig omgang med kjente kroniske smittebærere.
  • Gruppe B: Andre særlig smitteutsatte personer.
  • Gruppe C: Personer med utenlandsk bakgrunn under 25 år med foreldre som er født i land utenfor lavendemisk område.
  • Gruppe D: Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt B eller dens konsekvens.
  • Gruppe E: Personer som utsettes for smittefare under utdanning i Norge.

MMR

MMR er en blandingsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn: Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder). Vaksinen er en kombinasjonsvaksine som inneholder levende, svekkede mesling­, kusma­ og røde hunder-­virus.  

Målgruppe

Alle barn i Norge tilbys vaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. MMR-vaksinen ble innført i Norge, som en del av barnevaksinasjonsprogrammet i 1983.

Voksne kvinner og menn som ikke tidligere er vaksinert eller har gjennomgått sykdommene. Dette gjelder spesielt innflyttere fra land med lav vaksinasjonsdekning. Vaksinen er gratis.

BCG

En vaksine mot tuberkulose.

Det er fortsatt vanskelig å få bestilt i BCG-vaksine, derfor må BCG vaksinasjon settes på fastsatte dager. Dette vil du få informasjon om når du bestiller time.

Tuberkulose skyldes infeksjon med tuberkulosebakterier. Den vanlige smittemåten er dråpesmitte fra en person som hoster opp bakterier. Sykdommen angriper som oftest lungene, men kan også gi infeksjon i andre organer. Norge er i dag et av de landene i verden med lavest forekomst av tuberkulose.

Målgruppe

BCG-vaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for barn som har foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose. Vaksinen anbefales også til spesielt smitteutsatte personer i Norge, blant annet til visse yrkesgrupper og til personer som skal ha lengre opphold i land med mye tuberkulose. Vaksinen er gratis.

Folkehelsekontoret

Smittevern og vaksinasjon

vaksine@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 32 00

Besøksadresse

Kommunegården i Sandvika, 1. etasje, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika.

Telefontid

  • mandag til og med torsdag 08.30-11.30 og 12.30-15.00

 

Bevilling, Miljørettet helsevern, og kommuneoverlegene

Tlf: 67 50 40 50

Fastlegeordningen

Tlf: 482 59 269