Folkehelseinstituttet anbefaler ungdom mellom 16 og 19 år å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Vaksinering i 2024

Vi vil tilby gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkvaksine ACWY) for Bærumsungdom født 2007. Vaksinasjon vil skje på den enkelte skole med mulighet for vaksinering av de født 2006 og 2005 som tidligere ikke fått vaksine. Det vil bli drop in-tilbud for ungdom som ikke er tilknyttet videregående skole i Bærum. Mer informasjon om tilbudet kommer.

Det er også en vaksine mot type B som er vanlig i andre land. Denne gis som reisevaksine, for eksempel til ungdom som skal studere eller delta på store samlinger i utlandet. Denne vaksinen er ikke en del av tilbudet på de videregående skolene.

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Se mer informasjon på www.helsenorge.no.

Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.

Ofte stilte spørsmål og svar

Den vanligste vaksinen beskytter mot fire varianter av hjernehinnebetennelse (ACWY) som ses oftest hos norsk ungdom. Vaksinen mot ACWY er gratis for ungdom i Bærum.

Det er også en vaksine mot type B som er vanlig i andre land. Denne gis som reisevaksine, for eksempel til ungdom som skal studere eller delta på store samlinger i utlandet.

Vaksine mot ACWY variantene dekker de som hyppigst gir sykdom blant unge, men for å få full beskyttelse mot alle varianter som sirkulerer, bør en også ta vaksine mot meningokokk B. Dette rådet er enda sterkere dersom en skal delta på russefeiring i utlandet.

Vaksinen mot meningokokk B gis i to doser, med minst fire ukers mellomrom. Beskyttelse oppnås to uker etter dose to.

Vaksinen mot meningokokk B koster 1 330 kr per dose. Ta kontakt med Folkehelsekontoret for å bestille time.

Sannsynlighet for å bli smittet er vanligvis liten og sannsynligheten for deretter å bli syk er enda mindre.

Smittespredning øker i sammenhenger som ungdomsfester med tett kontakt, dans, roping og alkoholbruk. Smittespredning kan skje ved deling av flasker, sigaretter eller kyss. Lite søvn, sår hals og redusert allmenntilstand øker sjansen for å bli syk.

2-10 dager, men i veldig sjeldne tilfeller kan det gå lengre tid. Det vanligste er 3-4 dager

Av personer som utsettes for smitte er det svært få som blir smittet og enda færre som blir syke. Dersom en er smittet kan man likevel bli bærer av bakterien i halsen uten selv å bli syk. Slike bærere er ikke uvanlig (10-17 prosent av befolkningen) og disse kan smitte andre. Risiko for å spre smitte øker ved typisk russefesting adferd.

Vi oppfordrer til å være bevisst på at risiko for smittespredning øker på ungdomsfester med fulle lokaler, alkohol, og tett kontakt med deling av kyss og flasker. Lite søvn og redusert allmenntilstand øker risiko for å bli syk.

Pass på hverandre!

Hvem bør ta vaksinen? 

  • Ungdom i alderen 16-19 år bør vurdere å ta meningokokkvaksinen, spesielt i forkant av festivaler, leirer, russetid og lignende. Se mer om ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.
  • Personer uten miltfunksjon.

  • Nærkontakter rundt tilfeller av meningokokksykdom.
  • Personer med yrkesmessig risiko for smitte (laboratoriepersonell).
  • Reisende til områder med høyere forekomst av sykdom forårsaket av aktuelle meningokokktyper. I noen land kreves meningokokk ACWY-vaksinasjon før innreise.
  • Menn som har sex med menn og som har tilfeldig sex eller intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å vaksinere seg.

Folkehelsekontoret

Telefontid

  • Tirsdager og onsdager kl. 08.30-11.30 og kl. 12.30-15.00.