Folkehelseinstituttet anbefaler ungdom mellom 16 og 19 år å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse. Bærum kommune tilbyr gratis vaksine mot meningokokk ACWY for innbyggere født 2007, 2006 eller 2005. Tilbudet gjelder også ungdom fra andre kommuner som går på videregående skole i Bærum

Vaksinering i 2024

Tilbudet om meningokokk ACWY-vaksine ute på de videregående skolene er avsluttet for 2024. Elever som ikke har fått benyttet seg av tilbudet vil få en ny mulighet vinter/vår 2025.

Det er også en vaksine mot type B som er vanlig i andre land. Denne gis som reisevaksine, for eksempel til ungdom som skal studere eller delta på store samlinger i utlandet. Denne vaksinen er ikke en del av tilbudet på de videregående skolene. Ønsker du å bestille en time for reisevaksinasjon kan du sende en henvendelse til vaksine@baerum.kommune.no

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Se mer informasjon på www.helsenorge.no.

Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.

Ofte stilte spørsmål og svar

Den vanligste vaksinen beskytter mot fire varianter av hjernehinnebetennelse (ACWY) som ses oftest hos norsk ungdom. Vaksinen Meningokokk ACWY er gratis for ungdom (16-19 år) i Bærum.

Vaksinen mot meningokokk B koster kr. 1 1120,- per dose, man trenger to doser med 4 ukers mellomrom for å være beskyttet. Det tilkommer et konsultasjonsgebyr på kr 160,-

Ta kontakt med Folkehelsekontoret for å bestille time tlf: 67 50 32 00

Sannsynlighet for å bli smittet er vanligvis liten og sannsynligheten for deretter å bli syk er enda mindre.

Smittespredning øker i sammenhenger som ungdomsfester med tett kontakt, dans, roping og alkoholbruk. Smittespredning kan skje ved deling av flasker, sigaretter eller kyss. Lite søvn, sår hals og redusert allmenntilstand øker sjansen for å bli syk.

2-10 dager, men i veldig sjeldne tilfeller kan det gå lengre tid. Det vanligste er 3-4 dager

Av personer som utsettes for smitte er det svært få som blir smittet og enda færre som blir syke. Dersom en er smittet kan man likevel bli bærer av bakterien i halsen uten selv å bli syk. Slike bærere er ikke uvanlig (10-17 prosent av befolkningen) og disse kan smitte andre. Risiko for å spre smitte øker ved typisk russefesting adferd.

Vi oppfordrer til å være bevisst på at risiko for smittespredning øker på ungdomsfester med fulle lokaler, alkohol, og tett kontakt med deling av kyss og flasker. Lite søvn og redusert allmenntilstand øker risiko for å bli syk.

Pass på hverandre!

Hvem bør ta vaksinen? 

  • Ungdom i alderen 16-19 år bør vurdere å ta meningokokkvaksinen, spesielt i forkant av festivaler, leirer, russetid og lignende. Se mer om ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.
  • Personer uten miltfunksjon.

  • Nærkontakter rundt tilfeller av meningokokksykdom.
  • Personer med yrkesmessig risiko for smitte (laboratoriepersonell).
  • Reisende til områder med høyere forekomst av sykdom forårsaket av aktuelle meningokokktyper. I noen land kreves meningokokk ACWY-vaksinasjon før innreise.
  • Menn som har sex med menn og som har tilfeldig sex eller intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å vaksinere seg.

Vaksinasjonspriser

Konsultasjoner Pris
Reisekonsultasjon 310
§4 konsultasjon 0,-
Revaksinering/påfyll 210,-
Vaksinekampanjer/annonsert drop-in 120,-
Gruppekonsultasjon (4-6 personer) 850,-
Gruppekonsultasjon (4-6personer) Revaksinering/påfyll 650,-
Studenter og barn under 20 år 160,-
Ubenyttet time avtale 310,-
Vaksinesertifikat (gulfeber) 150,-
Konsultasjon uten oppmøte:
- Resept på malariamedisin
- Salg av Vivotif og Dukoral
Gis kun til kunder som nylig har vært til konsultasjon
150,-
VAKSINE PRIS PER DOSE
Polio, difteri, stivkrampe, kikhoste - påfyll. Polio, difteri, stivkrampe, kikhoste – grunnvaksinasjon 380,-
Polio 270,-
Stivkrampe 180,-
Hepatitt A - voksen 400,-
Hepatitt A barn 370,-
Hepatitt B, voksen 360,-
Hepatitt B, barn 320,-
Hepatitt A+B, voksen 650,-
Hepatitt A+B, barn 520,-
Tyfoid Salmonellabakterier 330,-
Vivotif kapsler – salmonellabakterier (levende svekke virus) 360,-
Gul feber (levende svekke virus) 500,-
Japansk encefalitt 1020,-
Dengue 1100,-
Dukoral/Kolera (drikkevaksine) 2 doser 950,-
Meningokokk ACWY – smittsom hjernehinnebetennelse 510,-
Meningokokk B (smittsom hjernehinnebetennelse) 1120,-
Rabies (hundegalskap) 920,-
TBE – skogflåttencefalitt - voksen 490,-
TBE – skogflåttencefalitt - barn 470,-
Varicella – vannkoppevirus (levende svekket vaksine) Fra
9 måneder
580,-
Helvetesild/Herpes Zoster - (levende svekket vaksine) 1550,-
Helvetesild/Herpes Zoster – (2 doser) 2050,-/dose
Influensa 250,-
Pneumokokk (lungebetennelsevaksine) (mot 23 typer virus) anbefalt for personer over 65 år 470,-
Pneumokokk (lungebetennelsevaksine)
(mot 20 typer virus)
1120,-
HPV-vaksine (mot 2 typer virus) 1 020,-
HPV-vaksine (mot 9 typer virus) 1 740,-
RS-virus 2 470,-

Folkehelsekontoret

Smittevern og vaksinasjon

vaksine@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 32 00

Besøksadresse

Kommunegården i Sandvika, 1. etasje, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika.

Telefontid

  • mandag til og med torsdag 08.30-11.30 og 12.30-15.00

 

Bevilling, Miljørettet helsevern, og kommuneoverlegene

Tlf: 67 50 40 50

Fastlegeordningen

Tlf: 482 59 269