Hva er skogflåttencefalitt (TBE)?

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som kan oppstå etter smitte av TBE-virus overført ved flåttbitt. Det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå sykdom som overføres med flåttbitt er å unngå å bli bitt av flått og fjerne flått så raskt som mulig. Folk som ferdes mye i skog og mark i kystkommuner i de sørligste fylkene, bør vurdere å vaksinere seg mot skogflåttencefalitt. Det anbefales å begynne vaksinasjon om våren, i god tid før flåttsesongen.

Vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE)

Bestill time på Folkehelsekontoret i Sandvika på telefon 67 50 32 00.

Vaksinasjonen består av to doser med intervall på 1-3 måneder første året, og en tredje dose før flåttsesongen året etter. Ved behov for fortsatt beskyttelse gis oppfriskningsdose etter 3 år og deretter hvert 3.-5. år. For personer over 60 år bør det ikke gå mer enn 3 år mellom oppfriskningsdosene.

Vaksinen skal ikke gis til barn under 1 år fordi sikkerhet og effekt av vaksinen ikke er undersøkt hos så små barn.

Folkehelseinstituttet: Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Skogflåttencefalitt må ikke forveksles med bakteriesykdommen Lyme borreliose, som også overføres gjennom flåttbitt. Det finnes ikke vaksine mot Lyme borreliose.

Folkehelsekontoret

Telefontid

  • Mandag kl. 08.30 - 15.00 
  • Tirsdag kl. 08.30 - 14.00 
  • Onsdag, torsdag og fredag kl 08.30 - 15.00