Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til eldre (65+) og grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer. 

Hva er pneumokokker?

Pneumokokk er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men kan også gi et alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt).

Bakterien finnes naturlig i nese og svelg. Smitte skjer gjennom nærdråpesmitte (som hoste, nysing og lignende) fra person til person. De fleste blir ikke syke, men noen personer har større risiko for å få alvorlig pneumokoksykdom dersom de blir smittet. Det finnes mange typer av pneumokokbakterien, og noen gir oftere sykdom enn andre.

Hvem bør vaksinere seg?

  • Alle personer over 65 år (hvert 6 år).
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
  • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.

Les mer om pneumokokkvaksine på FHI

Folkehelsekontoret tilbyr drop-in vaksinering mot lungebetennelse

  • Mandag 6. mai kl 12:30 – 14:00
  • Onsdag 8. mai kl 12:30 – 14:00

Vi har 145 vaksiner, førstemann til mølla! Pris kr 210,-

Folkehelsekontoret

Smittevern og vaksinasjon

vaksine@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 32 00

Besøksadresse

Kommunegården i Sandvika, 1. etasje, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika.

Telefontid

  • mandag til og med torsdag 08.30-11.30 og 12.30-15.00

 

Bevilling, Miljørettet helsevern, og kommuneoverlegene

Tlf: 67 50 40 50

Fastlegeordningen

Tlf: 482 59 269