Husk å vaksinere deg!

I år kan alle få influensavaksine, men vaksinen er spesielt anbefalt til de over 65 år og risikogrupper.

Du kan få influensavaksinen hos fastlegen din, eller på drop-in i Bærum kommune.

I år arrangerer Bærum kommune drop-in i Eyvind Lyches vei 10 (rett ved Jysk, Jula og Circle K):

 • Uke 41: tirsdag 11. og torsdag 13. oktober kl. 15.00-19.00
 • Uke 42: tirsdag 18. og torsdag 20. oktober kl. 15.00-19.00
 • Uke 43: tirsdag 25. og torsdag 27. oktober kl. 15.00-19.00

Pris

 • Influensavaksine 250 kr
 • Lungebetennelsevaksine 500 kr

Det må gå minimum 1 uke mellom influensavaksine og koronavaksine

Hvem bør ta influensavaksine?

Influensavaksine anbefales spesielt til:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
 • personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvorfor skal jeg ta influensavaksine?

Influensa kan føre til lungebetennelse, forverring av kroniske grunnsykdommer og varig svekket helse. Influensavaksinasjon reduserer en slik risiko.

Pneumokokkvaksine anbefales hvert 10 år til alle over 65 år.

Les mer om sesonginfluensa på FHI sin nettside. 

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Vår resepsjon er for tiden dessverre stengt på grunn av sykdom.

Telefontid fra mandag til torsdag kl. 8.30-15.00 vil i en periode fremover være stengt. Vi svarer sporadisk i dette tidsrommet.

Er det noe som haster, send e-post til folkehelsekontoret@baerum.kommune.no så skal vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA