Det er ikke for sent å vaksinere seg. Influensavaksine anbefales til alle over 65 år, og til de som er i risikogruppene.

Husk influensavaksine! 

 • Folkehelsekontoret i Sandvika tilbyr drop-in (uten timebestilling) mandag-fredag kl. 8.30–15.00. Influensavaksine koster 250 kr og lungebetennelsevaksine 500 kr.
 • Det er mulig for barn fra 2 år å få vaksinen som nesespray på Folkehelsekontoret i Sandvika. Drop-in mandag-fredag kl. 8.30-15.00.
 • Bærum vaksinesenter på Fornebu tilbyr samvaksinering med influensavaksine og koronavaksine til grupper som er anbefalt 3. og 4. dose koronavaksine. Influensavaksinen koster 250 kr. Se informasjon om anbefalte grupper under «Hvem kan få vaksine?" i forbindelse med koronavaksinering.
 • Du kan også få influensavaksine hos din fastlege.

Ved eventuelle spørsmål kan du ta kontakt med Bærum vaksinesenter Fornebu på e-post: vaksine@baerum.kommune.no eller på telefon 67 50 59 99.

Hvem bør ta influensavaksine?

Influensavaksine anbefales spesielt til:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
 • personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvorfor skal jeg ta influensavaksine?

Influensa kan føre til lungebetennelse, forverring av kroniske grunnsykdommer og varig svekket helse. Influensavaksinasjon reduserer en slik risiko.

Pneumokokkvaksine anbefales hvert 10 år til alle over 65 år.

Les mer om sesonginfluensa på FHI sin nettside. 

 

Folkehelsekontoret

KONTAKT

folkehelsekontoret@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 32 00

Folkehelsekontoret stengt

Folkehelsekontoret (også telefonen) holder stengt fra og med fredag 17. februar til 27. februar.

Besøksadresse frem til 27. februar:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA

Besøksadresse fra og med 27. februar:

Arnold Haukelandsplass 10, 1338 Sandvika, Kommunegården 1. etasje.

Åpningstider

Telefontid

 • Mandag kl. 08.30 - 15.00 
 • Tirsdag kl. 08.30 - 14.00 
 • Onsdag, torsdag og fredag kl 08.30 - 15.00