Influensavaksinen kommer i begynnelsen av oktober 2023.

Husk influensavaksine! 

 • Det blir drop-in influensavaksinering og koronavaksinering i Kommunegården i Sandvika, i oktober 2023. Det vil også bli pop-opp vaksinering på seniorsentrene. Nærmere informasjon om tid og sted kommer.
 • Influensavaksine koster 250 kr og koronavaksinen er gratis.
 • Du kan også få influensavaksine hos din fastlege.

Hvem bør ta influensavaksine?

Influensavaksine anbefales spesielt til:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
 • personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvorfor skal jeg ta influensavaksine?

Influensa kan føre til lungebetennelse, forverring av kroniske grunnsykdommer og varig svekket helse. Influensavaksinasjon reduserer en slik risiko.

I tillegg til influensavaksine årlig anbefales pneumokokkvaksine hvert 6. år til alle over 65 år. Les mer om pneumokokkvaksinering her.

Les mer om sesonginfluensa på FHI sin nettside. 

 

Folkehelsekontoret

Telefontid

 • Mandag kl. 08.30 - 15.00 
 • Tirsdag kl. 08.30 - 14.00 
 • Onsdag, torsdag og fredag kl 08.30 - 15.00