Oppdatert koronavaksine våren 2024

Covid-19 sykdom ser ut til å holde seg på et lavt nivå i Norge nå. Selv om det kan komme en smitteøkning i løpet av sommerhalvåret, forventer FHI ikke at det blir behov for å anbefale en ny oppfriskningsdose for risikogruppene i løpet av våren eller sommeren 2024.

Følgende grupper tilbys imidlertid oppfriskningsdose:

  • Gravide i 2. eller 3. trimester
  • Personer som er immunsupprimerte eller har alvorlig underliggende sykdom etter anbefaling fra behandlende lege

Vaksinen som tilbys er Pfizer XBB 1.5

For å bestille time til koronavaksine kontakt oss på tlf. 67 50 32 00 eller send en e-post til vaksine@baerum.kommune.no

Endring i anbefaling om grunnvaksinasjon

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Følgende grupper anbefales imidlertid fortsatt grunnvaksinasjon dersom denne ikke allerede er fullført, uavhengig av gjennomgått infeksjon:

  • 65 år og eldre
  • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • Barn og ungdom (5-17 år) med alvorlig grunnsykdom
  •  Barn 6 mnd-4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
  • Gravide

I tillegg til grunnvaksinasjon anbefales disse gruppene å følge gjeldende råd om oppfriskningsdoser.

Vaksinasjon av barn og unge under 18 år

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlagt for å anbefale grunnvaksinering til personer under 64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon reduserer denne risikoen og vil være aktuell for blant annet barn og unge med alvorlig grunnsykdom. 

Barn i alderen 6 månder–4 år og 5–11 år får egne barnedoser. Ta kontakt med vaksine@baerum.kommune.no for timebestilling. 

De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjonen selv. For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 16 år må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. For mer informasjon om vaksinasjon om barn og unge, se FHI sin side.

Koronavaksinasjonsprogram FHI

Samtykkeskjema for koronavaksine

Helsepersonell

Folkehelseinstituttets vurdering er at det ikke er grunnlag for å gi en egen anbefaling om en ny oppfriskningsdose til helsepersonell. Helsepersonell som tilhører en risikogruppe anbefales vaksine.