Illustrasjon som viser et aldersvennlig samfunn

Vi blir stadig flere eldre, både i Norge og i Bærum. Et aldersvennlig Bærum handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene som ligger i at vi blir flere eldre. Det vil gi ringvirkninger som er gode for alle.

For mange vil pensjonisttilværelsen være en tredjedel av livet. Et aldersvennlig Bærum skal legge til rette for at den blir meningsfull, både for den enkelte, og for samfunnet. Det handler også om å sikre at alle, uansett hvor vi er i livsløpet og uavhengig av funksjonsevne, kan delta i samfunnet på lik linje.

Aldersvennlig Bærum er tema for Bærumskonferansen 9. januar 2024. Konferansen holdes på Scandic Fornebu.