Illustrasjon som viser et aldersvennlig samfunn

Vi blir stadig flere eldre. Et aldersvennlig Bærum handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte mulighetene og utfordringene dette gir.

For mange vil pensjonisttilværelsen være en tredjedel av livet. Et aldersvennlig Bærum skal legge til rette for at den blir meningsfull, både for den enkelte, og for samfunnet. Det handler også om å sikre at alle, uansett hvor vi er i livsløpet og uavhengig av funksjonsevne, kan delta i samfunnet på lik linje.

Bærumskonferansen 2024

Bærumskonferansen 2024 med tema Morgendagens samfunn - aldersvennlig og inkluderende, gikk av stabelen 9. januar 2024.

Informasjon om foredragsholderne og temaene som ble tatt opp finner du her:  baerum.kommune.no/baerumskonferansen2024    

Bærumskonferansen 2024

Hva er viktig for deg?

I 2023 ba kommunen innbyggere i alle aldre om å svare på en spørreundersøkelse om hva som er viktig i et aldersvennlig samfunn. Spørsmålene handlet om bolig, nærmiljø, transport og samfunnsdeltakelse. Resultatene fra undersøkelsen kan du lese her (pdf)

Folkemøte om aldersvennlig samfunnsutvikling

Bærum kommune inviterte til folkemøte om aldersvennlig samfunnsutvikling, 24. august i Kommunegården i Sandvika. Rundt 70 personer tok turen til arrangementet som markerte starten på Byfesten i Sandvika.

Oppsummering av innspill fra folkemøtet finner du her (pdf)

Anne Berit Rafoss fra Senteret for et aldersvennlig Norge holdt et innlegg om "Aldersvennlig samfunn med innbyggerne på lag". Presentasjonen finner du her (pdf)