Illustrasjon som viser et aldersvennlig samfunn

Vi blir stadig flere eldre. Et aldersvennlig Bærum handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte muligheter og utfordinger dette medfører.

For mange vil pensjonisttilværelsen være en tredjedel av livet. Et aldersvennlig Bærum skal legge til rette for at den blir meningsfull, både for den enkelte, og for samfunnet. Det handler også om å sikre at alle, uansett hvor vi er i livsløpet og uavhengig av funksjonsevne, kan delta i samfunnet på lik linje.

Bærumskonferansen 2024

Aldersvennlig Bærum er tema for Bærumskonferansen 9. januar 2024. Konferansen holdes på Scandic Fornebu. 

Hva er viktig for deg?

Kommunen ba alle innbyggere i alle aldre om å svare på en spørreundersøkelse om hva som er viktig i et aldersvennlig samfunn. Spørsmålene handlet om bolig, nærmiljø, transport og samfunnsdeltakelse. Resultatene fra undersøkelsen kan du lese her (pdf)

Folkemøte 24. august 2023

Bærum kommune inviterte til folkemøte om aldersvennlig samfunnsutvikling, 24. august i Kommunegården i Sandvika. Rundt 70 personer tok turen til arrangementet som markerte starten på Byfesten i Sandvika.

Liv Blom-Stokstad, direktør for aldring og mestring, ønsket velkommen. Vi presenterte resultatene fra spørreundersøkelsen som er gjennomført, og fikk innlegg fra Senter for et aldersvennlig Norge. Vi fikk også se en liten film til inspirasjon for å planlegge litt for fremtiden, og hørte om planene for pensjonisttilværelsen fra kommunens egen kommunikasjonssjef Lisa Bang.

Deretter fikk alle som møtte opp mulighet til å sin mening om hva som er viktig for å videreutvikle et aldersvennlig samfunn i Bærum. Det ble mange refleksjoner, tanker og innspill som skal tas med i kommunens videre arbeid med temaer som bolig, transport, nærmiljø, medvirkning og samfunnsdeltakelse.

Oppsummering av innspill fra folkemøtet finner du her (pdf)

Anne Berit Rafoss fra Senteret for et aldersvennlig Norge holdt et innlegg om "Aldersvennlig samfunn med innbyggerne på lag". Presentasjonen finner du her (pdf)