Illustrasjon av bolig til aldersvennlig Bærum

De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Det handler både om hjemmet og et nærmiljø man kjenner godt. Det er viktig å planlegge hvor du ønsker å bo og hvordan du ønsker å bo i fremtiden. Det er ofte mulig å tilrettelegge for å stå lengre i jobb, hvis du ønsker det. Overgangen til livet som pensjonist er stor, det handler om å ha en plan.