Som senior har du stor verdi på arbeidsplassen.

Mange virksomheter er avhengige av den kompetansen som de eldre besitter.

I årene som kommer kan det være lurt å tenke over hva som er viktig for deg for at du skal trives på jobb. Hva skal til for at dine siste år i arbeidslivet skal bli de beste? Hva kan du selv gjøre for å holde motivasjonen oppe, og hva kan arbeidsgiver gjøre?

Få tips til hvordan du får en god senkarriere på planleggelitt.no.

Illustrasjonsbilde av dame som jobber