Det er flere møteplasser for eldre i kommunen. Både seniorsentrene og frivillighetssentralene er steder hvor du er hjertelig velkommen enten du ønsker å benytte deg av et spesifikt tilbud, bidra med egne erfaringer og kunnskap, eller «bare» være sosial og slå av en prat.

Seniorsentrene

I kommunen er det elleve seniorsentre. Seniorsentrene tilbyr både kurs og gruppeaktiviteter, som blant annet turgrupper, kor, dans, bridge, yoga, baking, foto og språkkurs.  

Oversikt over alle seniorsentrene i kommunen finner du her

Oversikt over program og aktiviteter på seniorsentrene finner du her.

Frivilligsentralene  

I Bærum er det tre frivilligsentraler – en i Sandvika, en på Rykkinn og en på Fornebu. På frivilligsentralene kan du både bidra til å hjelpe andre med egen kunnskap og erfaring (aktivitetene ledes på frivillig basis), eller få hjelp og støtte selv.  

Les mer om frivilligsentralene i Bærum her.