Bærum kommunes satsing på lokale frivilligsentraler bidrar til tettere kontakt med organisasjoner og innbyggere , og et engasjement om behov og tilbud.

I tillegg til Bærum Frivilligsentral i Sandvika som feirer 30-års jubileum i 2022, ble det i 2017 opprettet frivilligsentraler på Rykkinn og Fornebu.

Bærum Frivilligsentral holder til i Løkkehaven i Sandvika. Sentralens nedslagsfelt er hele Bærum; en-til-en-tjenester i tillegg til daglige aktiviteter på sentralen.

Rykkinn Frivilligsentral ble etablert i 2017 og er lokalisert på Rykkinn Grendesenter. Sentralen har etablert et tilbud til lokalmiljøet med forskjellige aktiviteter i samarbeid med Rykkinn bibliotek, Fritidshuset, Skattkammeret og flere lokale organisasjoner.
Frivilligsentralen på Fornebu, Fornebupiloten, holder til i lokaler på Fornebu S. Fornebupiloten er en aktiv fødselshjelper, og har bidratt til at et nyetablert område har igangsatt aktiviteter for alle generasjoner.