Tilrettelegging av egen bolig

Ofte er det ikke så mye som skal til av endringer for at vi kan bo i eget hjem livet ut. Tilrettelegging er nødvendig når funksjon og helse endres, og kan være lurt å begynne å tenke på i god tid.

Tips og råd om tilrettelegging av bolig finner du her.

Skape et nytt hjem

Trenger du ikke så stor plass lenger? Ønsker du å slippe trapper eller hagearbeid?

Noen boliger lar seg rett og slett ikke tilpasse godt nok. Da bør du kanskje vurdere flytting til en mer egnet bolig.

Når du leter etter en passende bolig må du sjekke at den virkelig passer for deg.