Ofte er det ikke så mye som skal til av endringer for at vi kan bo i eget hjem livet ut.

Mange hjem i Bærum er ikke innredet slik at man kan bli boende når helsen svikter, og vi ønsker at innbyggere gjør noen grep selv så tidlig som mulig. Ofte er det ikke så mye som skal til av endringer for at vi kan bo i eget hjem livet ut. Det er vårt eget ansvar å ha en bolig som er tilpasset vår livssituasjon og behov.  Noen boliger lar seg rett og slett ikke tilpasse godt nok. Da bør flytting til en mer egnet bolig vurderes. Det kan være hensiktsmessig å reflektere over du fortsatt kan bo i din bolig om 10 år. Er din bolig egnet til å bli gammel i?

Tilrettelegging av bolig livet ut - Presentasjon pdf

I denne filmvisningen finner du gode råd og praktiske forslag.

For flere tips og bilder, se heftet «Trygg i hjemmet» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Når kontakter man ergoterapeut? 

Dersom du eller dine pårørende har gjort tiltakene beskrevet i presentasjonen nevnt ovenfor, og det fortsatt er behov for tilrettelegginger, kan ergoterapeut kontaktes.

Det er i en del tilfeller mulig å søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. Dette er behovsprøvd og vedtak fattes av NAV. Når det er behov for boligtilpasninger i fellesareal i blokker, må styret i sameiet godkjenne dette før en eventuell søknadsprosess starter.

Det er viktig å ha i bakhodet at ikke alle boliger kan tilrettelegges fullt ut, og at NAV har strenge vilkår for å få innvilget fastmonterte hjelpemidler som dørautomatikk, trappeheis og ramper.

Vi er en svært etterspurt tjeneste med lange ventelister som dessverre medfører lang ventetid, ta derfor kontakt tidlig i forløpet om de aktuelle tiltakene ikke innfrir. Henvendelsene vil bli prioritert ut ifra hastegrad og det totale behovet.

Vi er helt avhengig av involvering fra deg, med eller uten pårørende. Når selvstendighet og mestring er målet, er det nødvendig at du som tjenestemottaker tar ansvar og bidrar til dette.

Nyttige lenker

Lenke til ergoterapitjenesten

Lenke til informasjon om hjelpemidler