Døgnbemannet telefon 950 29 695 – for oppfølging i kommunale boliger, praktiske problemer, bekymringsmeldinger m.m.

Trenger du noen å snakke med?

Vi tilbyr samtaler til deg med psykiske helseproblemer, rusutfordringer eller sosiale vanskeligheter. Vi tilbyr også samtaler til pårørende som er bekymret.

Vi tilbyr også samtaler til pårørende som er bekymret.

  • Ring oss i tidlig innsats på telefon 67 50 76 55.
  • Du kan også besøke oss i Brambanigården, 2 etasje,  i Sandvika.

Utgangspunktet for oss er hva som er viktig for deg, og hvordan du kan nå dine egne mål.

  • Vi samarbeider og koordinerer med andre tjenester der det er aktuelt.
  • Vi sørger for kontakt med andre tjenester, hvis det er behov for det.
  • Vi blir med deg der det er behov og ønske om det.
  • Vi har god oversikt over andre tjenester og tiltak.

Brosjyre tidlig innsats (pdf)