Spiseforstyrrelse er en betegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten.

Bærum BUP - Barne- og ungdomspsykiatri

Vi utreder og behandler barn og unge (0–16 år) i Bærum med psykiske problemer og yter hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp. I tillegg har vi et særskilt tilbud for barn og unge i hele Vestre Vikens opptaksområde om utredning og behandling av tvangslidelser (OCD).

Les mer om Bærum BUP på Vestre Viken sine sider 

Bærum DPS - Bærum distriktspsykiatriske senter (DPS)

 utreder og behandler psykiske lidelser og rusavhengighet hos voksne.

Les mer om Bærum DPS på Vestre Viken sine sider

Nyttige lenker