Psykisk helse barn og unge med familie er et forbyggende helsetilbud. Vi er tverrfaglig sammensatt, har taushetsplikt og du trenger ikke henvisning for å komme i kontakt med oss. Tilbudet er gratis.

Psykisk helse barn og unge med familie

Psykisk helse barn og unge med familie er et forbyggende helsetilbud. Vi er tverrfaglig sammensatt og har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Tlf: 67 50 74 60

Åpningstider

  • Mandag 09.00 - 15.00
  • Tirsdag 09.00 - 12.00
  • Onsdag 09.00 - 15.00
  • Torsdag 09.00 - 15.00
  • Fredag i oddetallsuker 09.00 - 12.00 (partallsuker stengt)

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum telefon 116 117.  Ved fare for liv og helse ring 113.