For foreldre og ungdom i ungdomskolen og videregående

Det er mange grunner til at foreldre eller unge selv tar kontakt med oss:

 • mye stress og belastninger i livet, og stresset gjør det vanskelig å sove eller konsentrere seg på skolen.
 • Ensomhet og tristhet.
 • Det er mye konflikt innad i familien/med foreldre.
 • Engstelse og frykt som blir til hinder i hverdagen, som f.eks at man ikke tørr å delta i vanlige sosiale aktiviteter.
 • Andre bekymringer om egen mentale helse og trivsel.

Hva slags hjelp kan du få hos oss:

 • Råd og veiledning til foreldre/familien.
 • Direkte hjelp og behandling for lettere psykiske lidelser.
 • Foreldreveiledningskurs.
 • Oppfølging og informasjon til familier der barn er pårørende til foreldre eller søsken med psykisk lidelse, rusproblemer, sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Psykisk helse barn og unge med familie

Kontaktinformasjon

Tlf: 67 50 74 60

Åpningstider

 • Mandag 09.00 - 15.00
 • Tirsdag 09.00 - 12.00
 • Onsdag 09.00 - 15.00
 • Torsdag 09.00 - 15.00
 • Fredag i oddetallsuker 09.00 - 12.00 (partallsuker stengt)

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum telefon 116 117.  Ved fare for liv og helse ring 113.