Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og skolehverdagen skal være fri for krenkelser og mobbing. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å sikre nettopp dette. Bærumsskolen har laget en plan gjeldende fra 1. august 2017.

Bærumsskolens plan for et trygt og godt skolemiljø i Bærum.

Plan for et trygt og godt skolemiljø (pdf)

Dine rettigheter

Trygg-kontakten i Bærum

Trygg-kontakten gir bistand til foreldre og skoler og er ment å være en brobygger der samarbeidet oppleves som vanskelig. Du kan ta kontakt med kommunens Trygg-kontakt her: trygg@baerum.kommune.no

Meld fra om dårlig læringsmiljø og mobbing

Hvis barnet ditt ikke har det bra på skolen, meld fra til rektor og be om tiltak.

Du kan melde fra personlig, eller du kan velge å fylle ut skjemaet du finner her: 

Meld fra om mobbing

Meld fra om mobbing

 Meld fra om mobbing (skjema)

Hvis du som foresatt eller som elev opplever mobbing, krenkelser eller dårlig klassemiljø, må du melde ifra til skolens ledelse. Det kan du gjøre ved å snakke med rektor, avdelingslederne eller kontaktlærer og be om et møte, eller du kan melde ifra ved å benytte skjemalenken over.

Som foresatt logger du deg på via MinID, som elev via Feide (tilgjengelig fra september).  Skjemaet sendes rektor med kopi til avdelingslederne via Bærum kommunes saksbehandlingssystem. Skolens ledelse vil ta kontakt med deg så raskt som mulig og avtale et møte.

Fraværsrutiner

Alle skolene i Bærum kommune har felles fraværsrutiner for å forebygge og håndtere langvarig, alvorlig skolefravær.

Fraværsrutiner (pdf)