Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Bærumsskolen skal være fri for alle former for krenkende atferd, og skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring. Kommunen har mange tiltak for å sikre dette.

Si fra om du eller ditt barn ikke har det trygt og godt på skolen

Bærumsskolen skal lære barn og unge å mestre sitt eget liv og sin egen psykiske helse, ta sosialt ansvar og vise medborgerskap. Hvis du opplever at du eller ditt barn ikke har det trygt og godt på skolen og/eller blir utsatt for krenkelser eller mobbing, må du melde ifra til skolens ledelse.

Hvis du er elev og opplever at du ikke har det trygt og godt på skolen skal du si fra til en voksen på skolen. Alle voksne som jobber på skolen har plikt til å hjelpe deg.

Hvordan sier jeg fra?

Ta direkte kontakt med skolen og meld fra! Du kan også melde fra via skolens hjemmeside. Kontaktinformasjon til alle skolene finner du her.

Du kan også ta direkte kontakt med Trygg-kontakten i Bærum på tlf: 67 50 40 50 eller via e-post: trygg@baerum.kommune.no

Les mer om Trygg-kontakten her.

Mer informasjon om retten til et trygt og godt skolemiljø