Fraværsrutiner

Alle skolene i Bærum kommune har felles fraværsrutiner for å forebygge og håndtere langvarig, alvorlig skolefravær.

Fraværsrutiner (pdf)