Råd, hjelp og veiledning til deg som har bekymring knyttet til rus.

Det er mange grunner til at ungdom, foreldre, eller andre som møter ungdom, tar kontakt med oss:

 • Nysgjerrighet eller spørsmål om ulike rusmidler.
 • Ønske om å snakke med noen om rusens funksjon.
 • Bekymringer knyttet til eget eller andres bruk av rusmidler.
 • Erfaring av negative hendelser knyttet til rusmiddelbruk.
 • Ønske om å slutte med rusmidler.
 • Ønske om foreldreveiledning i hvordan å møte ungdommens bruk av rusmidler, eller spørsmål rundt grensesetting.
 • Samarbeid med skole.

Hva slags hjelp kan du få hos oss?

 • Ungdom kan møte til samtaler alene eller sammen med venner, enten i våre lokaler eller der ungdommen befinner seg.
 • Foreldre kan møte til veiledning og støttesamtaler.
 • Familier kan møte til felles samtaler.
 • Kartlegging av utfordringer lokalt i Bærum.
 • Pårørendeoppfølging av barn eller ungdom med familiemedlemmer med rusutfordringer.
 • Spørsmål eller ønske om veiledning ved ekstra utfordringer eller bekymring knyttet til bruk av rusmidler blant ungdomsgrupper/elever.
 • Veiledning og kompetanseheving til samarbeidspartnere.
 • Spørsmål og bekymringer kan drøftes anonymt.

For å nå oss kan du ringe henvendelsestelefonen, eller en av våre tre spesialkonsulenter som jobber med ungdom og rus: 

Agathe Bjørnson

Tlf: 457 30 986

Ida Martine Mørch-Simonsen

Tlf: 468 08 115

Marion Dalland Storm

Tlf: 457 22 367

 

Psykisk helse barn og unge med familie

Psykisk helse barn og unge med familie er et forbyggende helsetilbud. Vi er tverrfaglig sammensatt og har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Tlf: 67 50 74 60

Åpningstider

 • Mandag 09.00 - 15.00
 • Tirsdag 09.00 - 12.00
 • Onsdag 09.00 - 15.00
 • Torsdag 09.00 - 15.00
 • Fredag i oddetallsuker 09.00 - 12.00 (partallsuker stengt)

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum telefon 116 117.  Ved fare for liv og helse ring 113.