Det er mange grunner til at foreldre og gravide tar kontakt med oss:

 • Stress, uro og nedstemthet i forbindelse med graviditet og barseltid.
 • Barnet mitt er engstelig, og dette skaper utfordringer i hverdagen.
 • Barnet mitt er mye sint, og det blir mye konflikter hjemme og i barnehagen.
 • Jeg er bekymret for barnets utvikling.
 • Jeg er syk, og jeg synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal snakke med barna mine om dette.
 • Jeg føler meg usikker i foreldrerollen.
 • Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller bekymringer.

Hva slags hjelp kan du få hos oss:

 • Råd, veiledning og støttesamtale til den gravide og partner.
 • Råd og veiledning til foreldre/familien.
 • Behandling av lettere psykiske lidelser hos barn.
 • Foreldreveiledningskurs.
 • Oppfølging og informasjon til familier der barn er pårørende til foreldre eller søsken med psykisk lidelse, rusproblemer, sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Psykisk helse barn og unge med familie

Psykisk helse barn og unge med familie er et forbyggende helsetilbud. Vi er tverrfaglig sammensatt og har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Tlf: 67 50 74 60

Åpningstider

 • Mandag 09.00 - 15.00
 • Tirsdag 09.00 - 12.00
 • Onsdag 09.00 - 15.00
 • Torsdag 09.00 - 15.00
 • Fredag i oddetallsuker 09.00 - 12.00 (partallsuker stengt)

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum telefon 116 117.  Ved fare for liv og helse ring 113.