Hvem er barn som pårørende?

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. Det er mange årsaker til at barn er pårørende eller at hverdagen blir vanskelig.

Det kan være forhold i familien som:

  • Psykisk eller fysisk sykdom eller alvorlig skade
  • Misbruk av alkohol eller andre rusmidler
  • Noen av de nærmeste dør
  • Forelder/foresatt som sitter i fengsel
  • Søsken med vedvarende helseplager eller utviklingsforstyrrelser

Disse barna har behov for å bli sett og hørt. For at barna skal ha det bra og være trygge, er det viktig at rutinene i hverdagen opprettholdes så langt det er mulig. Som foreldre ønsker man å skåne sine barn, beskytte dem mot alt som er vondt, og ikke belaste dem med bekymringer. For at den nye hverdagen skal bli mer forståelig og dermed tryggere, er det viktig at de voksne sørger for at barna blir inkludert, sett og hørt, og at de får nok informasjon og oppfølging. Dette er viktig for at de skal kunne forstå og mestre situasjonen slik den er blitt. Juridisk sett er barn alle under 18 å Barn som pårørende og deres foresatte, kan få tilbud om samtaler og/eller gruppetilbud.

“Du er ikke den eneste”

Dette er et gruppetilbud for barn 10-12 år og ungdommer 13-16 år. Målgruppen er barn av foreldre med, ellers søsken til barn med rusproblemer eller psykiske helseplager. Forside (frontdesksuite.com)

“SIBS” kommunikasjonskurs for søskenpårørende:

Dette er et opplegg over to kvelder for en foresatt og den friske søsken til barn med en psykisk eller fysisk diagnose, eller en funksjonsnedsettelse. Alder: 8-16 år i aldersdelte grupper. Forside (frontdesksuite.com)

Psykisk helse barn og unge med familie

Psykisk helse barn og unge med familie er et forbyggende helsetilbud. Vi er tverrfaglig sammensatt og har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Tlf: 67 50 74 60

Åpningstider

  • Mandag 09.00 - 15.00
  • Tirsdag 09.00 - 12.00
  • Onsdag 09.00 - 15.00
  • Torsdag 09.00 - 15.00
  • Fredag i oddetallsuker 09.00 - 12.00 (partallsuker stengt)

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum telefon 116 117.  Ved fare for liv og helse ring 113.