Det er mange grunner til at foreldre tar kontakt med oss:

 • Barnet mitt er engstelig, og dette skaper utfordringer i hverdagen.
 • Barnet mitt er mye trist og lei seg, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal hjelpe
 • Jeg er bekymret for barnets utvikling.
 • Jeg er syk, og jeg synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal snakke med barna mine om dette.
 • Barnet mitt er mye sint, og det blir mye konflikter hjemme og på skolen.
 • Jeg føler meg usikker i foreldrerollen.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller bekymringer knyttet til barn.

Hva slags hjelp kan du få hos oss:

 • Råd og veiledning til foreldre/familien.
 • Behandling av lettere psykiske lidelser hos barn.
 • Foreldreveiledningskurs.
 • Oppfølging og informasjon til familier der barn er pårørende til foreldre eller søsken med psykisk lidelse, rusproblemer, sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Psykisk helse barn og unge med familie

Kontaktinformasjon

Tlf: 67 50 74 60

Åpningstider

 • Mandag 09.00 - 15.00
 • Tirsdag 09.00 - 12.00
 • Onsdag 09.00 - 15.00
 • Torsdag 09.00 - 15.00
 • Fredag i oddetallsuker 09.00 - 12.00 (partallsuker stengt)

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum telefon 116 117.  Ved fare for liv og helse ring 113.