Lyset i hverdagen (Lih) er et aktivitetstilbud som jobber for å gi mennesker som har eller har hatt rusutfordringer, og som har et ønske om å gjøre noen enderinger i livet. Lyset i hverdagen jobber aktivt for at deltakerne får økt livskvalitet via aktivitet og individuell oppfølging. Vi har fokus på brukerstemmen og det er deltakerne som har stor påvirkning av aktivitetstilbudet.

Lys i hverdagen

Hva kan Lyset i hverdagen bidra med:

Lyset i hverdagen skal bidra med å gi deltakerne en solid grunnplattform med økt livskvalitet og hensiktsmessig oppfølging.

Vi skal skape gode relasjoner, integrering i samfunnet, stabilitet i livet når det gjelder økonomi, bolig, helse, økt selvrespekt, effektivt samarbeid og det aller beste, vi skal skape minner for livet.

Tanken er som følger:

hvordan kan du ønske endring, når du aldri har opplevd det positive som endringen kan føre til.

Vi klarer ikke dette alene og vi samarbeider med andre tjenester i kommunen, frivilligheten og det private næringslivet.

Er du:

  • Mellom 18 og 50 år
  • bor i bærum, med eller uten fast bolig.
  • Har eller har hatt rusutfordringer, eller har en nærstående som har rusutfordringer, men ønsker å gjøre endringer i livet?
  • En som har et ønske og behov om å delta på aktiviteter.
  • En som ønsker å ha et nettverk med gode hjelpere i hverdagen.
  • På jakt etter samhold

Faller du inn under overnevnte kriterier eller har spørsmål er det bare å kontakte oss på mobil: 910 03 417 eller 482 51 392.

Gå gjerne inn på vår hjemmeside

eller vår Facebook side 

Hva koster det:

Tilbudet er gratis.