Vi tilbyr samtaler til deg med rusutfordringer, psykiske helseproblemer eller sosiale vanskeligheter. Vi tilbyr også samtaler til pårørende som er bekymret.

Formål med tjenesten

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år. Målgruppen vil være personer med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer. Vi gir råd og veiledning til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Hvem kan få tjenesten?

 • Alle over 18 år som bor og oppholder seg i kommunen
 • Pårørende til personer i målgruppen
 • Tjenesten er gratis, og du trenger ingen henvisning

Hva kan brukeren forvente av oss?

 • Du kan forvente å bli tatt godt imot og bli møtt med respekt
 • At taushetsplikten ivaretas

Rådgiverne

 • Kartlegging og kortvarig oppfølging ut fra individuelle behov
 • Støttesamtaler ved psykiske helseplager, eller ved utfordringer med alkohol eller andre rusmidler
 • Vurdering og henvisning til ulike tiltak og tjenester i kommunen,
  spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor
 • Drop-in og tilbud om samtale i løpet av kort tid
 • Oppfølging av gravide med rusproblematikk

Helseteam for rus:

 • Gir råd og veiledning ved helseutfordringer
 • Hjemmebesøk og noe oppsøkende virksomhet
 • Vaksinering
 • Sårstell
 • Samtale etter overdose
 • Innlevering og utlevering av brukerutstyr (sprøyter, kanyler o.l.)
 • Hjelp til tannbehandling for LAR pasienter og utlevering av enkelte tannprodukter
 • Medikamentutlevering og urinprøver etter avtale
 • Opplæring i Naloxon nesespray (overdoseforebygging)

 

Hjelp til å gjennomføre et rusfritt svangerskap

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Kontaktinformasjon for Rådgivning rus og psykisk helse

Rådgivning rus og psykisk helse

Tlf: 67 50 76 55

Besøksadresse

Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10

Postadresse

Bærum kommune – Rådgiving rus og psykisk helse
Postboks 700
1304 Sandvika

Åpningstid

mandag fredag 08:00-15 30

Telefontid

mandag fredag 08:00 15:30

Telefon: 67 50 76 55

E-postadresse

rrph@baerum kommune no