Vi tilbyr samtaler til deg med rusutfordringer, psykiske helseproblemer eller sosiale vanskeligheter. Vi tilbyr også samtaler til pårørende som er bekymret.

Formål med tjenesten

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år. Målgruppen vil være personer med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer. Vi gir råd og veiledning til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Vi kan tilby

 • Kartlegging og kortvarig oppfølging av enkeltpersoner ut fra individuelle behov
 • Vurdering og henvisning til ulike tiltak og tjenester i kommunen, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor
 • Drop-in og rask hjelp
 • Oppfølging av gravide med rusproblematikk
 • Noe oppsøkende og utadrettet virksomhet
 • Vi tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Hvem kan få tjenesten?

 • Alle over 18 år som bor og oppholder seg i kommunen
 • Pårørende til personer i målgruppen

Hva kan brukeren forvente av oss?

 • Du kan forvente å bli tatt godt i mot og bli møtt med respekt
 • At taushetsplikten ivaretas

Rådgivning rus og psykisk helse - helseteamet for rus

 • Gir råd og veiledning ved helseutfordringer
 • Driver noe oppsøkende virksomhet
 • Hjemmebesøk ved behov
 • Influensavaksine
 • Sårstell
 • Samtale etter overdose
 • Smitteinformasjon og prevensjonsveiledning
 • Innlevering og utlevering av brukerutstyr (sprøyter, kanyler etc.)
 • Hjelp til tannbehandling og utlevering av enkelte tannprodukter
 • Medikamentutlevering og urinprøver etter avtale.
 • Hasjavvenningsprogram (HAP)
 • Opplæring i Naloxonbruk og utlevering av Naloxon nesespray (overdoseforebygging)

Hjelp til å gjennomføre et rusfritt svangerskap

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Kontaktinformasjon for Rådgivning rus og psykisk helse

Rådgivning rus og psykisk helse

Tlf: 67 50 76 55

Besøksadresse

Rådhustorget 5, 2.etg.

Postadresse

Bærum kommune – Rådgiving rus og psykisk helse
Postboks 700
1304 Sandvika