Rask psykisk helsehjep er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne med fokus på helsefremming og mestring av milde til moderate psykiske helseplager. Tilbudet er kortvarig og hovedsakelig basert på kurs. Vi holder til i Kommunegården i Sandvika. De fleste av våre tilbud er gratis og du trenger ikke henvisning.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjep er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne med fokus på helsefremming og mestring av milde til moderate psykiske helseplager.

Rask psykisk helsehjelp

Tlf: 67 50 41 79

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00–14.00
  • Torsdag kl. 09.00–11.00