I forbindelse med sommerferieavvikling vil det kun være mulighet for å melde seg på kurs med oppstart til høsten. Se under fanene: «Temakurs». Alle kurs har digital påmelding. I perioden 28.juni- 1. august vil ikke vårt digitale skjema være tilgjengelig, og vi vil ikke tilby nye samtaler i dette tidsrommet. Vår telefon vil også være stengt i tidsrommet: 1.juli-1.august. Vi vil tipse om vårt digitale introduksjonskurs som du finner under «Digitale kurs».

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne med fokus på helsefremming og mestring av milde til moderate psykiske helseplager.

Rask psykisk helsehjelp

Tlf: 67 50 41 79

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00–14.00
  • Torsdag kl. 09.00–11.00