Ved tilbud om individuell oppfølging kan dette bestå av enten samtaler med fysisk oppmøte over en kortere periode, eller veiledning i bruk av nettbaserte behandlingsprogram via telefon.

Før du tar kontakt for individuell oppfølging vil vi at du gjennomfører vårt digitale introduksjonskurs. Dette kurset har fokus på vanlige psykiske helseplager samt hvordan man kan forstå og håndtere disse.

Det vil være fokus på grubling og bekymring, forståelse og sortering av tanker og følelser som man kan streve med i hverdagen.

Klikk på videoen for å se kurset nedenfor

Vi anbefaler at du jobber aktivt med verktøyene som du blir presentert for i videoen, og at du lar det gå litt tid for å se om dette kan være tilstrekkelig hjelp for deg nå.

Dersom du fortsatt opplever behov for individuell oppfølging les om våre tilbud under:

Assistert selvhjelp

Med Assistert selvhjelp får du hjelp til å mestre depresjon, angst, selvfølelse, stress og søvnvansker og annet ved bruk av et nettbasert selvhjelpsprogram. Du vil få tildelt en gratis kode til bruk av programmet og en terapeut som veileder og følger deg opp i bruken av programmet via telefon.

Du tar kontakt med oss via digitalt inntaksskjema og krysse av for at du ønsker Assistert selvhjelp.

 Les mer om programmet her på assisterthjelp.no

 

 Til Digitalt inntaksskjema

Individuelle samtaler

Enkelte vil få tilbud om kortvarig individuell oppfølging. Det gjøres en helhetlig vurdering av vårt fagteam av hvem som prioriteres for samtaler. Våre ressurser brukes hovedsakelig til kurs og grupper. Grunnet dette vil vi dessverre ikke kunne møte alle i vår målgruppe på deres ønske om samtaler. Vi anbefaler at du kontakter fastlege om du får et avslag på individuelle samtaler hos oss og kurstilbudene ikke er tilstrekkelig for deg. Du vil motta en SMS 1-2 uker etter du har sendt inn skjema. I perioder med stor pågang vil det måtte påventes noe lengre ventetid.

 Til Digitalt inntaksskjema

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjep er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne med fokus på helsefremming og mestring av milde til moderate psykiske helseplager.

Rask psykisk helsehjelp

Tlf: 67 50 41 79

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00–14.00
  • Torsdag kl. 09.00–11.00