Tilbudet passer for deg som har relativt nyoppståtte og lettere psykiske helseplager som du ikke har fått behandling for tidligere, og hvor det er tilstrekkelig med et kortvarig tilbud.

NB! Vi gir et tilbud til personer over 18 år, men elever som fortsatt går på videregående skole bør ta kontakt med Psykisk helse barn og unge med familie.

Mer informasjon om Psykisk helse barn og unge med familie finner du her

Eksempler på årsak til kontakt

Årsaker til at man tar kontakt kan være psykiske helseplager som for eksempel nedstemthet, engstelse, stress og søvnvansker. Det kan også være et begynnende problematisk forhold til alkohol eller andre rusmidler. Mange kan kjenne på overdreven grubling eller bekymring, vansker med å forstå egne følelser, eller å sette grenser. Det kan være helseplager som oppstår i forbindelse med en krevende livssituasjon, store belastninger eller at det skjer større endringer i livet.

Tilbudet passer ikke for deg som har:

  • Akutt behov for hjelp (kontakt fastlege, 113, eller legevakt (tlf. 116 117)
  • Alvorlige symptomer
  • Komplekse og sammensatte problemer som har vart over tid
  • Har behov for lengre tids behandling
  • Allerede er henvist til, eller allerede er i behandling i, spesialisthelsetjenesten
  • Mottar annen kommunal hjelp for psykiske plager

 

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjep er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne med fokus på helsefremming og mestring av milde til moderate psykiske helseplager.

Rask psykisk helsehjelp

Tlf: 67 50 41 79

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00–14.00
  • Torsdag kl. 09.00–11.00