I vår kurskalender vil du finne en oversikt over kommende kurs dette semesteret.

Kalender
Måned Oppstartsdato Kurs
Januar 12.01 Holdninger og handlinger for avspenning og ro
  18.01 Pårørendedag
  25.01 Hvordan forstå og håndtere følelser 
     
Februar    
  13.02 Kurs i håndtering av stress og belastninger (NB! Opphold uke 8 grunnet vinterferie)
  16.02 Holdninger og handlinger for avspenning og ro
  28.02 Hvordan forstå og håndtere følelser
Mars    
  13.03 Samtalegruppe for pårørende
  21.03 Pårørendedag
  20.03 Kurs i positiv selvhevdelse og grensesetting
     
April    
  09.04 Hverdagsgledekurs
  09.04 Kurs i håndtering av stress og belastninger
  12.04 Holdninger og handlinger for avspenning og ro
  18.04 Søvnkurs
  25.04 Hvordan forstå og håndtere følelser
Mai    
  14.05 Kurs i håndtering av stress og belastninger
  15.05 Kurs i positiv selvhevdelse og grensesetting
  23.05 Hvordan forstå og håndtere følelser
     
Juni 06.06 Pårørendedag 
  07.06 Kurs i holdninger og handlinger for avspenning og ro