Våre fordypningskurs varer noe lengre, krever mer aktiv deltakelse fra deg, og innebærer en forsamtale før oppstart.

Søvnkurs

Om kurset:

For personer som strever med langvarige søvnvansker (insomni) og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Kurset baserer seg på kognitiv atferdsterapi for insomni, der du lærer spesifikke metoder som har vist god dokumentert effekt, og som vil kreve aktiv deltakelse fra kursdeltakerne. Kurset er gratis. Du vil få tilsendt arbeidshefte til kurset digitalt.

Varighet:

Kurset går over 7 økter, 2 timer hver gang. NB! Siste samling er en oppfølgingsøkt som kommer noen uker etter kursgang 6.

Ved interesse:

send e-post til raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no (ikke send sensitive personopplysninger, kun navn og telefonnummer). Du vil kontaktes av kursholder for en forsamtale. 

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjep er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne med fokus på helsefremming og mestring av milde til moderate psykiske helseplager.

Rask psykisk helsehjelp

Tlf: 67 50 41 79

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00–14.00
  • Torsdag kl. 09.00–11.00