Digitalt introduksjonskurs

Dette kurset har fokus på vanlige psykiske helseplager samt hvordan man kan forstå og håndtere disse. Det vil være fokus på grubling og bekymring, forståelse og sortering av tanker og følelser som man kan streve med i hverdagen. Du kan se igjennom dette kurset ved å se videoen nedenfor

Digitalt temakurs om angst, depresjon og stress

Dette digitale kurset har fokus på å øke forståelsen av angst, depresjon og stress, og presenterer nyttige verktøy for å håndtere disse type vansker.

Hvis du er interessert i å gjennomføre dette kurset kan du sende oss en epost på raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no (ikke send sensitive personopplysninger). Du vil da få tilsendt lenker til videoer samt passord.

Lenker til andre gratis nettressurser:

(finnes på flere språk)

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjep er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne med fokus på helsefremming og mestring av milde til moderate psykiske helseplager.

Rask psykisk helsehjelp

Tlf: 67 50 41 79

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00–14.00
  • Torsdag kl. 09.00–11.00