I hovedetasjen er det en møteplass for innbyggere og medarbeidere. Her er det rom for konserter, foredrag og andre kreative aktiviteter for innbyggere i alle aldre.

Møteplassen er et aktivt bygulv der det er lagt opp til arrangementer og kultur fra både kommunen og innbyggere. 

Innbyggertorget har også en kantine, kaffebar og butikk. Alle tre er drevet av Vikanda (Vi Kan Da), en arbeidsplass for omtrent 100 innbyggere med funksjonsvariasjoner, og minoritetsspråklige.

Innbyggertorget