Det er 12 tjenester som har sin besøksadresse i den nye Kommunegården.

Du bestiller avtaler med tjenestene på nett, eller ved å ringe telefonnummer 67 50 40 50. Når du møter opp til din avtale, registrerer du ankomsten på betjeningsskjermen ved inngangen. 

Møte med tjenester

Du kan bestille avtaler med følgende tjenester på nett, eller ved å ringe 67 50 40 50. Når du møter opp til din avtale, registrerer du ankomsten på betjeningsskjermen ved inngangen. 

Du kan vente på din avtale i Hagen som ligger til høyre for inngangen. Hagen er plassert sentralt ved området de aller fleste møter med kommunen blir holdt. Du kan vente på din avtale i en hyggelig sittegruppe, omgitt av planter, i kommunegårdens Hage.

Besøksparkering

Kommunegården har 40 parkeringsplasser i kjelleren som er holdt av til besøkende. Her kan du stå i inntil 2 timer mot betaling. Innkjøring er fra Brodtkorbsgate. 

Kontakt kommunegården