Det er 12 tjenester som har sin besøksadresse i den nye Kommunegården.

Du bestiller avtaler med tjenestene på nett, eller ved å ringe telefonnummer 67 50 40 50. Når du møter opp til din avtale, registrerer du ankomsten på betjeningsskjermen ved inngangen. 

Besøkstjenestene i Kommunegården

 • Barnevernet 
 • Boligbistand
 • Bærum helse og friskliv 
 • Ergoterapi og fysioterapi for voksne og barn
 • Folkehelsekontoret
 • Helsestasjon for ungdom
 • Kundesenter for byggesak 
 • Oppfølgingstjenesten, psykisk helse og rus 
 • Psykisk helsetjeneste for barn og unge med familier
 • Rådgivning, psykisk helse og rus 
 • Tildelingskontoret 
 • Veiledningstorget

Besøksparkering

Kommunegården har 40 parkeringsplasser i kjelleren som er holdt av til besøkende. Her kan du stå i inntil 2 timer mot betaling. Innkjøring er fra Brodtkorbsgate. 

Utenfor hovedinngangen er det 2 HC-parkeringsplasser. 

Kontakt kommunegården