Velkommen - Resepsjonen

Kommunegården skal være et sted for mer enn de kommunale tjenestene. Det vil være et levende bygg som er fylt med aktiviteter fra morgen til kveld.

Det er derfor lagt opp til at organisasjoner, frivillige og innbyggere skal bruke Kommunegården til sine aktiviteter og formål. 

Aktivitetsbasert arbeidsform

Det er ikke faste plasser for medarbeiderne i Kommunegården. De ulike arbeidsarealene er derfor inndelt i soner for ulikt arbeid; samhandlingssoner, fokussoner, stillesoner og sosiale soner. Det innebærer at medarbeiderne velger sitteplass ut ifra arbeidsoppgaver akkurat den dagen. 

Hensikten med å dele arbeidsplassene er flere: å øke samarbeidet på tvers av avdelinger og tjenester, å kunne tilby forskjellige typer arbeidsplasser for en mangfoldig medarbeidergruppe, og å redusere klimaavtrykket per arbeidstaker, sier delprosjektleder Kjellaug Hurlen.

Klima- og miljøprosjektet

Kommunegården i Sandvika har fått den høyeste miljøklassifiseringen av BREEAM-NOR. Bygget er det tredje rehabiliteringsprosjektet i Norge som får denne klassifiseringen. Det er 9 BREEAM-krav som er oppfylt, blant annet innen helse- og innemiljø, energi, materialer, avfallshåndtering og arealbruk.

Kommunegårdsprosjektet har også hatt fokus på gjenbruk. I Norge kastes det store mengder kontormøbler hvert eneste år. Som et ledd i klima- og miljøprosjektet er hele 80 prosent av møblene i Kommunegården gjenbruksmøbler. Selv om de fleste møblene er brukte, tilfredsstiller de kravene til kvalitet, design og funksjonalitet. Fokuset på gjenbruk av kontormøbler har gjort kommunegårdsprosjektet til et av de største gjenbruksprosjektene i Norge. 

Som et ledd i Bærum kommunes strenge klimakrav blir kollektivtransport, sykling og gange prioritert som reisevei for kommunegårdens medarbeidere og besøkende. Sandvika by er godt tilknyttet kollektivtransport med både buss og tog. I tillegg har både Sandvika og Kommunegården gode muligheter for sykkelparkering. 

Det er tilfeller der besøkende vil trenge parkeringsplass for å komme seg til sine avtaler med kommunen. Derfor er det satt av 40 parkeringsplasser til besøkende. Her vil det være mulig å parkere i inntil 2 timer mot betaling.