På ettermiddagene i ukedagene vil det være mulig å leie eller låne rom i Kommunegården.