Gratis parkering på egne MC-parkeringsplasser. Disse finner dere her:

  • Claude Monets plass (utenfor Sandvika Storsenter)
  • P-plass Kadettangen
  • P-hus Kinoveien
  • P-hus Kommunegården i Brodtkorbsgate
  • P-hus ved Trygdegården/Helgerudgården - Malmskriverveien 10

Moped/motorsykkel kan parkere på ordinære parkeringsplasser, mot avgift.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 
Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:
67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no