På offentlige parkeringsplasser i Bærum kommune parkerer elbiler og hydrogenbiler gratis. Dette gjelder ikke hybridbiler.

På enkelte ladeplasser er det satt vilkår «ladbar motorvogn under lading». Dette betyr at kjøretøyet må være tilkoblet lader. Avhengig av hvilken lader bilen er koblet til, må det betales separat for ladingen.

Det er også innført påbud om bruk av parkeringsskive på flere parkeringsplasser. Der det er skiltet, må også el- og hydrogenbiler dokumentere når kjøretøyet ble parkert, for eksempel med urskive eller en lapp godt synlig bak frontruten, evt. elektronisk registrering. Dersom det parkeres utenfor tidsangivelsen på skiltet, skal tiden på anordningen stilles til det tidspunktet tidsbegrensningen starter igjen.

Bærum kommune har satt opp følgende ladestasjoner der elmotorvogner kan koble seg til ladestrøm:

  • 17 stk. normalladere (inntil 22kW) i Brodtkorbsgate under Sandvika Storsenter
  • 9 stk. normalladere (inntil 22kW) i underetasje i parkeringshus i Elias Smiths vei ved Sandvika videregående.
  • 7 stk. Lynladere (Inntil 150kW), 6 stk. hurtigladere (inntil 62,5kW) og 4 stk. normalladere (inntil 22kW) på parkeringsplassen under E18
  • 8 stk. normalladere (Inntil 22kW) ved Henie Onstad senter
  • 6. stk normalladere (inntil 22 kW) i Lomviveien på Fornebu

Klikk her for mer informasjon om ladestasjonene til Kople

Betaling for elbilparkering

Det er gratis å parkere med elbil og hydrogenbil på offentlige parkeringsplasser skiltet med offentlige blå skilt med hvit «P» (Skilt 552, jf. Skiltforskriften – Se skiltforklaring nederst). Fritaket gjelder ikke hybridbiler. Øvrige bestemmelser på plassene, som forklares med eventuelle underskilt (for eksempel «maks 1 time») gjelder også for el- og hydrogenbiler.

Kommunen tilbyr også parkering tilknyttet offentlige virksomhetsbygg og utfartsplasser som er skiltet med hvite skilt med svart skrift (Skilt i henhold til Vedlegg 1 jf. Parkeringsforskriften). Skiltene kan gi spesielle vilkår for parkeringsområdet, og det er viktig å sette seg inn i vilkårene som fremgår av skiltingen på stedet. Med mindre det er skiltet med betalingsfritak, må el- og hydrogenbiler betale vanlig avgift.

Kommunen har også private plasser der det ikke tilbys parkering for allmenheten. Disse skiltene skal ikke kunne forveksles med offentlige trafikkskilt, men ved feilparkering risikerer man å få ilagt kontrollsanksjon og/eller tauet bort.

Parkeringsskilt

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no