Bærum kommune tilbyr gratis parkering på flere offentlige parkeringsplasser i sentrum/handelsområder i desember.

Maksimal parkeringstid og evt. andre vilkår må følges. Se oppdatert oversikt over de kommunale parkeringsplassene for informasjon om hvilke plasser dette gjelder. Avvik fra oversikten kan av ulike årsaker forekomme. Det er viktig at bilfører er oppmerksom og forholder seg til skiltingen som regulerer strekningen/området der det parkeres.

På offentlige parkeringsplasser i Bærum kommune parkerer el-biler (kjennemerke EL, EK, EV, og EB) og hydrogenbiler (kjennemerke HY) gratis. Dette gjelder ikke hybridbiler.

Det kan benyttes elektronisk parkeringsbrikke (Smart Park) på de offentlige avgiftsparkeringsplassene i Bærum kommune. Denne benyttes sammen med et verdikort. Disse kan kjøpes hos Veiledningstorget ved hovedinngangen i Kommunegården.

Batteriene som brukes til SmartPark er standardbatterier og kan kjøpes i de fleste butikker. 

  • Pris på brikke: 950 kr inklusiv mva.
  • Verdikort 2 000 eller 4 000 kr inklusiv mva.
  • Gebyr per 2 000 kr i påfyll - 55 kr inklusiv mva.

På våre automater finner du informasjon om hvilke selskaper som tilbyr mobil betaling for parkering og sonenummer på våre avgiftsplasser. Dette er en ekstern tjeneste som tilbys av det enkelte firma og driftes ikke av Bærum kommune.

Administrer parkering via EasyPark appen for smarttelefoner.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 
Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur-, idrett- og miljødrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:
67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no